NVRT | Nederlandse Vereniging van Regressie- en Reïncarnatietherapeuten

De NVRT is de Nederlandse beroepsvereniging van therapeuten in regressie- en reïncarnatietherapie.

Openen en vrijmaken van ons verleden

Onverwerkte, pijnlijke ervaringen uit het verleden van begin tot einde doorwerken en loslaten is de kern van regressie- en reïncarnatietherapie. Het is het openen én vrijmaken van het verleden, zoals we dat nú, in ons lichaam, onze gevoelens, ons bewustzijn en onze geest met ons meedragen.

Doel is het herstel van verbroken verbindingen: o.a. met onszelf, met anderen, met de natuur, en met de cultuur waarin je leeft. Ook beperkende overtuigingen of conclusies, die je – bewust of onbewust – met je meedraagt, kan je loslaten in regressie- en reïncarnatietherapie. Dit gebeurt door de hieraan ten grondslag liggende onverwerkte ervaringen in herbeleving alsnog af te maken, te accepteren en te integreren.

Regressie- en reïncarnatietherapie is daarmee zeer geschikt voor mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, en daar nog (veel) last van hebben. Ook wanneer je je die gebeurtenissen zelf niet (meer) precies herinnert.

Holistisch en veranderend

De bij de NVRT aangesloten therapeuten zijn vrij gevestigde, professionele hulpverleners, die een jarenlange opleiding hebben voltooid, en over een schat aan ervaring beschikken.

Gemeenschappelijk is de holistische benadering van de mens en de transformatieve aanpak: verandering, zingeving en heling. De therapie wordt deels vergoed door zorgverzekeraars, en is qua effectiviteit evidence based.

Lees meer

Hoe werkt regressie- en reïncarnatietherapie?

In regressie- en reïncarnatietherapie ga je in een lichte trance door een – vaak  vergeten – ervaring. Als je die gericht doorleeft, kun je ook de gevolgen – je klacht of probleem – loslaten.

Trekjes zoals faalangst of beperkende overtuigingen als “het zit me nooit mee” of “ik ben het niet waard”, hebben vaak oorzaken in het verleden. En kunnen dan door middel van gerichte herbeleving opgelost worden. Je kunt ook vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens opnieuw activeren. Zodat je weer heel bent en geen slachtoffer meer van je verleden.

Echt veranderen?

Een beroep doen op hulp die écht tot verandering leidt, is geen teken van zwakte maar een teken van zelfbewustzijn. Een gezond en vaak ook krachtig deel van je zelf, spreekt het verlangen uit om zich te bevrijden van oud zeer of afhankelijkheid, en in je eigen kracht te gaan staan.

Tientallen jaren ervaring in regressie- en reïncarnatietherapie hebben ons geleid tot de overtuiging dat vrijwel ieder mens psychisch gezond kan worden, als je dat écht wilt en de eigen verantwoordelijkheid daarvoor aanvaardt.

Lees meer

Geweten en geestelijke gezondheid

| Therapie | No Comments
Wat is eigenlijk ons geweten? Volgen we het gewone spraakgebruik, dan is het een instantie in ons die iets weet. Maar kennelijk is dat wetende niet gelijk aan ons bewuste…

Effectenonderzoek RRT: goede resultaten!

| Therapie | No Comments
In 2019 onderzocht de NVRT het effect van regressietherapie. Ruim 200 cliënten gaven regressietherapie een 8,3. 73% van hen bereikte hun doel in gemiddeld 4 sessies. De resultaten van dit…

Freud, Bastiaans en de NVRT: Herbeleving toen en nu

| Bronnen | No Comments
Wie het woord herbeleving googelt, stuit op iets interessants. Het grootste deel van de ca. 83.000 resultaten gaan over de gevolgen van trauma's. Met andere woorden, herbeleving wordt vooral gezien…

Nieuw handboek Past Life-Therapie

| Bronnen | No Comments
Ons erelid Ronald van der Maesen heeft een nieuw Handboek Pastlife-Therapie geschreven, samen met Cecilia Manichand-Potinoor.   Het boek is o.a. uniek omdat het 20 casussen bevat van Nederlandse en…

Menzis en resultaten bij depressie

| Therapie | No Comments
Vanuit regressie- en reïncarnatietherapie zou het idee van Menzis, om therapeuten af te rekenen op het resultaat van behandelingen bij depressie, helemaal niet gek zijn. Er valt hier veel over…

Morgan, een liefde

| Literatuur | No Comments
Morgan, een liefde 10 mei 2018. De journalist Bas Steman heeft in regressie zoveel inzicht in en contact met een vorig leven gekregen, dat hij er een boek over heeft…

Therapeut zoeken

De meeste therapeuten kunnen ook online ontvangen. Informeer bij de therapeut naar de mogelijkheden!

Je kunt hier zoeken naar een therapeut.

Alle vermelde therapeuten zijn opgeleid op HBO plus-niveau , en voldoen aan strenge eisen van opleiding, nascholing en intervisie. 

Nieuwsgierig?

Ben je nieuwsgierig geworden naar regressie- en reïncarnatietherapie, en wil je meer weten?

Klik hier voor meer info!

Bronnen raadplegen

Meer lezen over Regressie- en Reïncarnatietherapie? Hier vindt je artikelen. Of bezoek onze nieuwspagina. Op onze linkpagina vindt je verwijzingen naar interessante sites en artikelen.