Skip to main content

NVRT | Nederlandse Vereniging van Regressie- en Reïncarnatietherapeuten

De NVRT is de Nederlandse beroepsvereniging van therapeuten in regressie- en reïncarnatietherapie.

Openen en vrijmaken van ons verleden

Onverwerkte, pijnlijke ervaringen uit het verleden van begin tot einde doorwerken en loslaten is de kern van regressie- en reïncarnatietherapie. Het is het openen én vrijmaken van het verleden, zoals we dat nú, in ons lichaam, onze gevoelens, ons bewustzijn en onze geest met ons meedragen.

Doel is het herstel van verbroken verbindingen: o.a. met onszelf, met anderen, met de natuur, en met de cultuur waarin je leeft. Ook beperkende overtuigingen of conclusies, die je – bewust of onbewust – met je meedraagt, kan je loslaten in regressie- en reïncarnatietherapie. Dit gebeurt door de hieraan ten grondslag liggende onverwerkte ervaringen in herbeleving alsnog af te maken, te accepteren en te integreren.

Regressie- en reïncarnatietherapie is daarmee zeer geschikt voor mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, en daar nog (veel) last van hebben. Ook wanneer je je die gebeurtenissen zelf niet (meer) precies herinnert.

Holistisch en veranderend

De bij de NVRT aangesloten therapeuten zijn vrij gevestigde, professionele hulpverleners, die een jarenlange opleiding hebben voltooid, en over een schat aan ervaring beschikken.

Gemeenschappelijk is de holistische benadering van de mens en de transformatieve aanpak: verandering, zingeving en heling. De therapie wordt deels vergoed door zorgverzekeraars, en is qua effectiviteit evidence based.

Lees meer

Hoe werkt regressie- en reïncarnatietherapie?

In regressie- en reïncarnatietherapie ga je in een lichte trance door een – vaak  vergeten – ervaring. Als je die gericht doorleeft, kun je ook de gevolgen – je klacht of probleem – loslaten.

Trekjes zoals faalangst of beperkende overtuigingen als “het zit me nooit mee” of “ik ben het niet waard”, hebben vaak oorzaken in het verleden. En kunnen dan door middel van gerichte herbeleving opgelost worden. Je kunt ook vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens opnieuw activeren. Zodat je weer heel bent en geen slachtoffer meer van je verleden.

Echt veranderen?

Een beroep doen op hulp die écht tot verandering leidt, is geen teken van zwakte maar een teken van zelfbewustzijn. Een gezond en vaak ook krachtig deel van je zelf, spreekt het verlangen uit om zich te bevrijden van oud zeer of afhankelijkheid, en in je eigen kracht te gaan staan.

Tientallen jaren ervaring in regressie- en reïncarnatietherapie hebben ons geleid tot de overtuiging dat vrijwel ieder mens psychisch gezond kan worden, als je dat écht wilt en de eigen verantwoordelijkheid daarvoor aanvaardt.

Lees meer

Traumaverwerking

| Therapie | No Comments
Dr. Ronald van der Maesen heeft een boek geschreven over traumaverwerking door middel van regressie. In dit artikel in het Schijndels weekblad vind je een beschrijving van zijn leven en…

Bestaat Reïncarnatie?

| Therapie | No Comments
Bestaat reïncarnatie? De christelijke omroepen kro-ncrv onderzoeken dit in De Verwondering, nu terug te kijken op NPO. De ervaringen van schrijver Bas Steman wijzen sterk in die richting. In een…

Trauma in dit leven op school

| Therapie | No Comments
Je gaat in regressietherapie terug naar het verleden maar vooral naar dat deel van je verleden dat nog steeds in je aanwezig is, waar je nu nog steeds last van…

Zwangerschap en geboorte

| Therapie | No Comments
Het doorwerken van zwangerschap en de geboorte is een vast onderdeel van een samenhangende sessiereeks reïncarnatietherapie. Waarom is dit zo krachtig? Ten eerste omdat trauma’s van de moeder tijdens de…

Reïncarnatietherapie verhalen downloadbaar

| Therapie | No Comments
Lekker in je vakantie reïncarnatieverhalen lezen. Ons erelid Marianne Notschaele schrijft iedere maand een vorig leven verhaal in de Paravisie, wat ze enige tijd later downloadbaar op haar website zet.…

‘Linda’ redactrice ging naar Reïncarnatietherapie

| Therapie | No Comments
Linda (het bekende tijdschrift) redactrice Michelle is bij Regressietherapeute en NVRT-lid Ingrid Klooster in regressie gegaan naar een vorig leven. Ze dacht dat ze dat niet zou kunnen maar er…

Therapeut zoeken

De meeste therapeuten kunnen ook online ontvangen. Informeer bij de therapeut naar de mogelijkheden!

Je kunt hier zoeken naar een therapeut.

Alle vermelde therapeuten zijn opgeleid op HBO plus-niveau , en voldoen aan strenge eisen van opleiding, nascholing en intervisie. 

Nieuwsgierig?

Ben je nieuwsgierig geworden naar regressie- en reïncarnatietherapie, en wil je meer weten?

Klik hier voor meer info!

Bronnen raadplegen

Meer lezen over Regressie- en Reïncarnatietherapie? Hier vindt je artikelen. Of bezoek onze nieuwspagina. Op onze linkpagina vindt je verwijzingen naar interessante sites en artikelen.