Skip to main content


Literatuur

© 1993-2022 Nederlandse Vereniging van Regressie- en Reïncarnatietherapeuten

Ronald van der Maesen

Handboek past-life-therapie Suriname

Past-life-therapie of transpersoonlijke regressietherapie wordt in Suriname al ruim twintig jaar gepraktiseerd, tot grote tevredenheid van honderden cliënten. Dit boek doet daar verslag van en geeft hulpverleners, maar ook mensen met chronische lichamelijke en psychische klachten of met relatie- en functioneringsproblemen inzicht in de mogelijkheden die deze therapie biedt.
Zoals de naam aangeeft, worden de oorzaken van die klachten en problemen niet alleen in het huidig leven, maar ook in vorige levens gezocht en gevonden. Dit maakt deze therapie uniek en biedt echte zorg op maat. Het vinden van de oorzaak, veelal traumatiserende gebeurtenissen die alsnog moeten worden verwerkt, leidt tot een traumabehandeling waarvan de positieve resultaten wetenschappelijk zijn aangetoond. Ook mensen met ‘vreemde’ niet-eigen, vaak hinderlijke energieën ervaren bevrijding daarvan in past-life-therapie, in Suriname bekend onder de afkorting PLT.

Suriname is een mooi land. Het is nog mooier en ‘rijker’ geworden dankzij PLT.
De verrijking blijkt uit de onderwerpen die in dit boek aan de orde komen. Behalve aan algemene traumabehandeling in geval van chronische psychische én lichamelijke gezondheidsproblemen en relatieproblemen, wordt aandacht besteed aan specifieke problemen als dementie, levensbedreigende ziekten en lepra. Ook komt winti in relatie tot PLT aan bod. De therapie is uniek, alleen al door de behandelervaring met entiteitaanhechtingen en de mogelijkheden voor behandeling van kleine kinderen en
mensen die zelf niet in therapie kunnen komen, met de unieke methode van intermediairtherapie.
Dit handboek biedt een schat aan informatie voor allen die de gezondheidszorg een warm hart toedragen, waaronder hulpverleners en cliënten.

Te bestellen en in te zien bij uitgever Elixer

Ronald van der Maesen en Rob Bontenbal

Handboek Reïncarnatietherapie

Deel 1 gaat in op reïncarnatie, psyche en ziel, herinnering en geheugen, magisch denken en zielsontwikkeling. Deel 2 is gewijd aan het therapiemodel. Deel 3 omvat het verslag van drie onderzoeken naar het effect van reïncarnatietherapie en de mate van tevredenheid van ex-cliënten (2002).

dr. Ronald van der Maesen

Terugkeer van de ziel.

Mensen zijn niet alleen wezens van vlees en bloed, maar hebben ook een spirituele dimensie. Naast intuïtie maakt die ziel deel uit van die spirituele dimensie. Toch wordt dit aspect in de gezondheidszorg maar al te vaak genegeerd. Als harmonie de basis is voor goed functioneren en voor een kwalitatief goed bestaan, is disharmonie een verstoring die dient te worden opgezocht en behandeld. Dat kunnen mensen vaak zelf, zoals in dit boek wordt beschreven.

Hans ten Dam, Tasso

Catharis, Integratie en Transformatie: Handboek transpersoonlijke regressietherapie

Catharsis en Integratie is geschreven vanuit een indrukwekkende achtergrond en ruime ervaring, met dialectische scherpte en droge humor. Het toont de creatieve, onderzoekende en open geest van de schrijver. Dit boek is meer dan een praktisch overzicht – het geeft een paradigma voor het werken met vorige levens in moderne therapie. Het bevat filosofie, theorie, ervaringsmateriaal, degelijke technieken, nieuwe begrippen, gevalbeschrijvingen, voorbeelden, traditionele en alternatieve methoden, integratietechnieken, ‘zielenwerk’ en de typische humor van de schrijver.’

Reïncarnatie – Denkbeelden en ervaringen

Populair-wetenschappelijke inleiding in denkbeelden over en ervaringen met reïncarnatie, gevolgd door toepassingen hiervan o.a. in de vorm van reïncarnatietherapie.

Moody, Raymond A. 

Vorige levens

Beschrijving van ervaringen in het teruggaan naar vorige levens (2002)

 

Dr. Ronald van der Maesen 

Proefschrift

Verslag van vier onderzoeken bij cliënten in reïncarnatietherapie: bij 400 ex-cliënten van NVRT therapeuten; bij patiënten met het syndroom van Gilles de la Tourette; bij stemmenhoorders; bij 75 cliënten van past-life therapeuten in Suriname (2006).

Steman, Bas

Morgan, een liefde

Een soldaat in Wales begin jaren veertig. Én een schrijver in Nederland, lang na de oorlog. Op vreemde wijze blijken hun levens met elkaar te zijn. verweven. Tijdens een parachutesprong krijgt de schrijver een paniekaanval. Zijn vriendin spoort hem aan de oorzaak van zijn angst te onderzoeken: waarom krijgt hij soms beelden door, herinneringen die niet van hem kunnen zijn? Na tal van verwikkelingen, valt alles op zijn plaats.

J.B. Tucker

Mama vroeger was ik

Over de hele wereld zijn er kinderen die spontaan vertellen over hun eerdere levens, zonder zelfs maar ooit van het begrip reïncarnatie gehoord te hebben. In dit boek vertellen ze over de familie die ze in een eerder leven hadden, het werk dat ze deden en zelfs over de manier waarop ze zijn overleden. Dit boek zal je kijk op leven en dood voor altijd veranderen.  Jim B. Tucker is werkzaam aan de universiteit van Virginia en doet daar onderzoek naar reïncarnatie bij kinderen,  hij presenteert 2.500 zaken die zijn onderzocht.

Newton, Michael 

De Zielenreis: het bestaan tussen de levens in

Beschrijving van de spirituele groei van de menselijke ziel tussen de verschillende levens op aarde (2010 / 2011)

Herinneringen van na de dood: het bestaan tussen twee levens in

32 casestudies van mensen die in trance toegang hebben tot herinneringen aan het bestaan tussen twee levens (2012)

 

Marianne Notschaele-den Boer

Lang zullen we leven!

Praktijkverhalen van een reïncarnatietherapeute over het verdwijnen van heimweegevoelens, eczeemklachten, angsten en merkwaardige pijnen; Verhalen die je aan het denken zetten. Waarom gebruiken we niet vaker informatie uit vorig levens, als we er zo veel baat bij kunnen hebben?

Diehards in de war: oorlog en reïncarnatie-therapie

Hé, waar ken ik je van?: vorige levens en herkenning

Ik was eens…: vorige leven en reïncarnatie-therapie

Waarom Esther geen Robinson werd en 33 andere vorige levensverhalen

Wieringa, Pieter

Het innerlijke kind als waakhond

Kinderlijke reactiepatronen kunnen zijn gebaseerd op onverwerkte jeugdtrauma’s die met innerlijk-kindwerk in regressie kunnen genezen. Als meerderjarigen kunnen wij allerlei infantiele, neurotische en zelfs psychotische trekjes vertonen of innerlijk voelen. Pieter Wierenga richt zich tot die achterblijvende aspecten in ons als tot achtergebleven kinderen. Het bijzondere zit in de lichamelijke locatie van die kinderen, en in de rigoureuze manier waarop de schrijver voor die kinderen kiest en in het onbegrensde vertrouwen waarmee hij die kinderen aan het woord laat.

 

Nieuwetijdskinderen. Tussen verwachting en vervulling

Nieuwetijdskinderen krijgen tegenwoordig veel aandacht. Ze zouden lastig zijn, onhandelbaar soms, maar ook intuïtiever en zelfs paranormaal. Ze accepteren weinig gezag, ook van ouders. Een nieuwetijdskind heeft grenzen nodig, zodat het werkelijk contact voelt met de ouders; werkelijk gezien, gehoord en gevoeld wordt. En het heeft aandacht nodig voor wat het zelf toont in plaats van afwijkingen van de normen – desnoods met psychofarmaca – de kop in drukken.

Dit boek laat zien hoe funest verkeerde aanpassing en inperking is voor kinderen van deze tijd en geeft wegen ter verbetering. Het doet recht aan alle aspecten van het kind-zijn en doet een appèl op ons, volwassenen, om het kind in onszelf de ruimte te geven.

Wierenga maakt korte metten met de ‘bijzonderheid’ van deze kinderen in de ogen van zweverige opvoeders. Vanzelfsprekend sneuvelen daarbij de nodige heilige huisjes.

Bontenbal, Rob 

Dat je verleden je zo in de weg kan zitten

Deze brochure vertelt in twee verhaallijnen wat cliënten mee kunnen maken als ze in (holografische) reïncarnatietherapie gaan. De eerste verhaallijn beschrijft kort en bondig het therapieproces aan de hand van een concreet voorbeeld, een fobische angst voor water. Dat proces begint met een intakegesprek. Het door de cliënt ingebrachte probleem wordt inzichtelijk gemaakt door een twee uur durende analyse van de persoonlijke geschiedenis. Dat inzichtelijk maken gebeurt vooral door de samenhang te ontdekken tussen het probleem en meerdere biografische ervaringen. Dit wordt het thematiseren van het probleem genoemd. Bij angst voor water kan bijvoorbeeld angst voor controleverlies het onderliggende thema zijn. De intake wordt afgesloten met een precieze formulering van de gewenste toestand. Na de intake begint het herbeleven van voor het probleem en de thematiek relevante ervaringen, waarbij in meerdere sessies verschillende herbelevingsgebieden aan bod komen: vorige levens, conceptie, prenataal en geboorte en huidige leven. Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat holografische reïncarnatietherapie drie samenhangende doelen kent:

1. het alsnog verwerken van traumatische ervaringen, zowel in de rol van slachtoffer als die van dader;

2. het weer dynamisch of leefbaar maken van de belangrijkste thema’s;

3. het herstel van de natuurlijke levenskracht van de cliënt.

Om dit resultaat te bereiken wordt in elke sessie aan de hand van een vaste structuur gewerkt: voorbereiding, inductie (brug), verankering, traumabehandeling, versterking levenskracht, integratie.

De tweede verhaallijn definieert en verdiept bovengenoemde en andere technieken die bij holografische reïncarnatietherapie worden gebruikt. Ook worden belangrijke begrippen als symptoom, thema, polariteit, trance, schrik, shock, trauma, schaduw, excarneren, tussenbestaan, incarneren, actualiseren etc. uitgelegd.
Deze dubbele verhaallijn maakt de brochure geschikt als voorlichtingsmateriaal voor zowel cliënten als andere werkers in de gezondheidszorg. Van deze brochure die in 1985 voor het eerst verscheen, zijn inmiddels meer dan 20.000 exemplaren verkocht. In 2002 is de inhoud geheel herzien.

Het is voor 10 euro inclusief verzendkosten te bestellen bij de Stichting Voorlichting Reincarnatietherapie

Robert Schwartz  

Moedige keuzes. Plannen we onze levensuitdagingen vóór de geboorte?

Deventer, Ankh-Hermes, 2008; ISBN 9789020202939.

 

Fontana, David (2010)

Na de dood: wat kunnen we verwachten?

Vergelijkende studie naar wat de mens na zijn dood kan verwachten. Deventer, Ankh-Hermes, ISBN 9789020203790.

 

Stevenson, Ian  

Bewijzen van reïncarnatie

Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen allerlei lichamelijke kenmerken en reïncarnatie. Deventer, Ankh-Hermes, 2000; ISBN 9020260154.

De Vidal de Saint Germain, Henri

Dimensies achter regressie en reïncarnatie.  Deventer, Ankh-Hermes, ISBN 9020281631.

(Nog) onbekende, niet eerder gepubliceerde mogelijkheden in de regressie- en reïncarnatietherapie. Een toonaangevende rol heeft hierin de onzienlijke wereld om ons heen, die even werkelijk is als de wereld waarin ons stoffelijk lichaam zich bevindt. Evenals het voorgaande, is dit een helder en duidelijk boek, zowel bestemd voor een breed publiek als voor de professionele hulpverlener. Door de hier beschreven grensverleggende eigen praktijkervaringen zal de titel van dit boek voor de lezer een diepere betekenis krijgen, bijvoorbeeld over het onderwerp zelfdoding.

Bowman, Carol  (2004)

Wie was mijn kind?

Verhalen over herinneringen aan vorige levens van kleine kinderen, aangevuld met informatie en advies voor ouders (2004).

 

 

Weiss, Brian

Wonderen bestaan, heling en transformatie door reïncarnatie

De Amerikaanse auteur, aanvankelijk een typische sceptische bêta, werd later een traditioneel therapeut die nu tot een van de bekendste therapeuten op regressiegebied gerekend wordt. Helende verhalen uit zijn praktijk rond thema’s als onderlinge verbondenheid, de genezende kracht van inzicht, genezen van lichamelijke symptomen en ziekten, loslaten van verdriet en spirituele en mystieke ervaringen.

Achter de waarheid van de dood

Liefde in de eeuwigheid

Vele levens, vele meesters

Carine Verveld  

Conceptie, zwangerschap, geboorte: verbinden, vormen, loslaten

1999, 104 bladzijden met illustraties

De zielsopdracht voor een nieuw leven kan samengevat worden in drie begrippen: verbinden, vormen (ontwikkelen, groeien) en loslaten. Die zielsopdracht krijgt reeds gestalte in de eerste negen maanden van ons leven. Tijdens de conceptie van een nieuw mens is sprake van een dubbele verbinding: vrouwelijke en mannelijke energie vinden elkaar als voorwaarde voor de verbinding van zielsenergie met menselijke materie. Na de conceptie vindt het ontwikkelen plaats van alle functies en organen die een mens nodig heeft om zelfstandig te kunnen leven. De geboorte betekent het loslaten van de prenatale ontwikkelingsfase en meteen ook weer het verbinden (hechten) met een nieuwe ontwikkelingsfase, de eerste stap naar zelfstandigheid.

Reïncarnatietherapeuten zijn er achter gekomen dat dit verbinden, vormen en loslaten bepaald wordt door de persoonlijke en collectieve karmische inhouden van de ziel. De ziel vindt ouders die -meestal onbewust van de essentie van de zielsopdracht- die inhouden actualiseren, zodat ze op latere leeftijd bewust gemaakt kunnen worden. Dat actueel maken van de karmische inhouden gebeurt op zowel mentaal, emotioneel, lichamelijk als ook spiritueel niveau. Onverwerkte ervaringen kunnen zo alsnog afgemaakt worden, talenten en kwaliteiten verder ontwikkeld.

Ervaring heeft geleerd dat veel mensen deze kenmerkende spirituele functie van de conceptie, prenatale fase en geboorte onvoldoende doorgronden. Dit maakt deze herbelevingsgebieden binnen reïncarnatietherapie essentieel. Elk van deze drie herbelevingsgebieden wordt in een apart hoofdstuk behandeld. Het eerste deel van ieder hoofdstuk geeft uitgebreide medische informatie. Het tweede deel beschrijft het therapeutisch werken in de bijbehorende fase. Daarbij komen onder meer de inzichten en werkwijzen van bekende therapeuten als Morris Netherton, Roger Woolger, Lydia Kimman, Stanislav Grof, Michael Gabriel en de docenten van de School voor Reïncarnatietherapie Nederland aan de orde. De belangrijkste werkwijzen worden uiteindelijk samengevat in stappenmodellen.
Dit boekje staat op de verplichte literatuurlijst van verschillende opleidingen.

Austermann, Ralf en Bettina

Het drama in de moederschoot: de verloren tweelinghelft

Een op de tien zwangerschappen begint met een tweeling. Als een van de foetussen sterft, is dat voor de overlevende tweelinghelft een geweldige schok, waarvan hij of zij zich later niet meer bewust is. Er blijft een leegte in de ziel achter. De gevolgen van dit vroege verlies kunnen bijvoorbeeld eenzaamheid, onverklaarbare schuldgevoelens en een onvervulbaar verlangen naar eenheid zijn. De verloren tweelinghelft wordt overal gezocht.

Woolger, Roger

Herinnering:
een Jungiaans therapeut ontdekt vorige levens

Rotterdam, Lemniscaat, 1991; ISBN 9060697855.

Roger Woolger kwam na een opleiding psychologie in Oxford en een studie aan het C.G. Jung Institut in Zürich in aanraking met regressie- en reïncarnatietherapie therapie. Zeer sceptisch onderwierp hij zichzelf aan een experiment met deze therapie. Tot zijn verbazing kwamen herinneringen boven aan ervaringen die hijzelf had meegemaakt in een andere hoedanigheid en in andere omstandigheden. De echtheid van deze ervaring was niet aan twijfel onderhevig. Langzaam maar zeker raakte hij overtuigd van de enorme mogelijkheden die regressie- en reïcarnattietherapie biedt voor met name de psychotherapeutische doeleinden.
Opvallend is dat met het terugkeren naar een vorig leven de patiënten vaak snel de bronnen van hun blokkades, depressie of andere psychische problemen ontdekken. Dit betekent dan meteen de start van het genezingsproces. De oorzaken van problemen in het heden blijken heel vaak te liggen in de historie Emotioneel heeft men soms iets niet afgemaakt, of er hebben tragedies plaatsgevonden die nooit zijn verwerkt.

Voor Roger Woolger heeft de vorige-levenstherapie niet tot doel om reïncarnatie te bewijzen. Het gaat hem met name om de grote doeltreffendheid in het opheffen van psychische problemen, waarbij Jungiaanse en Oosterse perspectieven ineenvloeien in een westerse visie op wat Woolger noemt ‘karmische complexen.’

Wambach, Helen

De mens heeft vele levens

Verslag van een onderzoek naar reïncarnatie door de Amerikaanse psychologe. Deventer, Ankh-Hermes, 1991; ISBN 9020255371.

 

Een rijk gedocumenteerd verslag van het onderzoek dat de psychologe dr. Wambach instelde bij meer dan duizend proefpersonen die, vrijwillig onder hypnose gebracht, zich hun vorige levens herinnerden. Zij vertelden uitvoerig over het leven dat zij in een vorig bestaan leidden, waar en wanneer zij leefden, over de aard van hun kleding en behuizing en of zij man of vrouw waren geweest. Bij controle achteraf stemden de door deze proefpersonen vertelde bijzonderheden nauwkeurig overeen met de gegevens die wij kennen uit andere wetenschappen, zoals de archeologie en de geschiedkunde.