Waarom zijn er zo weinig cliënttevredenheidsonderzoeken verricht bij complementaire therapieën?Regressietherapeute Ingrid Klooster verbaasde zich erover. Zij komt uit een academisch, o.a. medisch
georiënteerde familie en werkte vele jaren in het bedrijfsleven, waar dit veel gebruikelijker is.

In 2017 ondervroeg zij daarom ruim 100 eigen cliënten. De resultaten waren uitstekend, maar vanwege de mogelijke
(niet bewuste) bias heeft Ingrid het onderzoek flink uitgebreid op verzoek van beroepsvereniging NVRT.

In 2019 heeft zij een practice based satisfactie-onderzoek gecoördineerd onder 434 cliënten van 15 collega- regressietherapeuten met een respons van 51%. De cliënten vulden thuis online de vragenlijsten anoniem in.

De resultaten van dit landelijke onderzoek zijn geverifieerd door Prof. Dr. Bert Groen en lagen in het verlengde van Ingrids eigen uitkomsten en in lijn met eerder wetenschappelijk satisfactieonderzoek (Maesen en Machinand-Potinoor, 2019).

Uit:  TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | Jaargang 35 | nummer 3 | 2020

Klik hier voor het volledige artikel