Literatuur

© 1993-2019 Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten

Ik was ooit piloot.

De reïncarnatie van een Amerikaanse gevechtspiloot uit de Tweede Wereldoorlog. (2010).

Bowman, Carol  (2004)

Kinderen uit de hemel

Wie was mijn kind?

Twee boeken met verhalen over herinneringen aan vorige levens van kleine kinderen, aangevuld met informatie en advies voor ouders (2004).

Moody, Raymond A. 

Vorige levens

Beschrijving van ervaringen in het teruggaan naar vorige levens (2002)

Klink, Johanna

Vroeger toen ik groot was…

 

J.B. Tucker

Mama vroeger was ik

Over de hele wereld zijn er kinderen die spontaan vertellen over hun eerdere levens, zonder zelfs maar ooit van het begrip reïncarnatie gehoord te hebben. In dit boek vertellen ze over de familie die ze in een eerder leven hadden, het werk dat ze deden en zelfs over de manier waarop ze zijn overleden. Dit boek zal je kijk op leven en dood voor altijd veranderen.  Jim B. Tucker is werkzaam aan de universiteit van Virginia en doet daar onderzoek naar reïncarnatie bij kinderen,  hij presenteert 2.500 zaken die zijn onderzocht.

[/vc_column_text]

Newton, Michael 

Herinneringen van na de dood: het bestaan tussen twee levens in

32 casestudies van mensen die in trance toegang hebben tot herinneringen aan het bestaan tussen twee levens (2012)

De Zielenreis

De Zielsbestemming

Beschrijving van de spirituele groei van de menselijke ziel tussen de verschillende levens op aarde (2010 / 2011)

Weiss, Brian

Wonderen bestaan, heling en transformatie door reïncarnatie

De Amerikaanse auteur, aanvankelijk een typische sceptische bêta, werd later een traditioneel therapeut die nu tot een van de bekendste therapeuten op regressiegebied gerekend wordt.  Helende verhalen uit zijn praktijk rond thema’s als onderlinge verbondenheid, de genezende kracht van inzicht, genezen van lichamelijke symptomen en ziekten, loslaten van verdriet en spirituele en mystieke ervaringen. 

Achter de waarheid van de dood

Liefde in de eeuwigheid

Vele levens, vele meesters

Marianne Notschaele-den Boer

Lang zullen we leven!

Praktijkverhalen van een reïncarnatie therapeute over het verdwijnen van heimweegevoelens, eczeemklachten, angsten en merkwaardige pijnen; Verhalen die je aan het denken zetten. Waarom gebruiken we niet vaker informatie uit vorig levens, als we er zo veel baat bij kunnen hebben?

Diehards in de war: oorlog en reïncarnatie-therapie

Hé, waar ken ik je van?: vorige levens en herkenning

Ik was eens…: vorige leven en reïncarnatie-therapie

Waarom Esther geen Robinson werd en 33 andere vorige levensverhalen

Wierenga, Pieter

Het innerlijke kind als waakhond

Kinderlijke reactiepatronen kunnen zijn gebaseerd op onverwerkte jeugdtrauma’s die met reïncarnatietherapie te verweren zijn (1999)

Nieuwetijdskinderen

Opvoedingslessen opgedaan tijdens regressietherapie en vertaald naar de praktijk van alledag (2002).

Ronald van der Maesen en Rob Bontenbal

Handboek Reïncarnatietherapie

Deel 1 gaat in op reïncarnatie, psyche en ziel, herinnering en geheugen, magisch denken en zielsontwikkeling. Deel 2 is gewijd aan het therapiemodel. Deel 3 omvat het verslag van drie onderzoeken naar het effect van reïncarnatietherapie en de mate van tevredenheid van ex-cliënten (2002).

Dr. Ronald van der Maesen 

Proefschrift

Verslag van vier onderzoeken bij cliënten in reïncarnatietherapie: bij 400 ex-cliënten van NVRT therapeuten; bij patiënten met het syndroom van Gilles de la Tourette; bij stemmenhoorders; bij 75 cliënten van past-life therapeuten in Suriname (2006).

Ontmoeting met reïncarnatietherapie.

Dit boek is bedoeld als een kennismaking met reïncarnatietherapie: er worden vragen beantwoord zoals ‘wat is het’ en ‘wat gebeurt er tijdens de therapiesessies?’Er is dringend behoefte aan een nieuwe weg naar geestelijke gezondheid. Reïncarnatietherapie lijkt, gezien de resultaten van meer-voudig effectonderzoek, die weg te bieden.

Terugkeer van de ziel.

Mensen zijn niet alleen wezens van vlees en bloed, maar hebben ook een spirituele dimensie. Naast intuïtie maakt die ziel deel uit van die spirituele dimensie. Toch wordt dit aspect in de gezondheidszorg maar al te vaak genegeerd. Als harmonie de basis is voor goed functioneren en voor een kwalitatief goed bestaan, is disharmonie een verstoring die dient te worden opgezocht en behandeld. Dat kunnen mensen vaak zelf, zoals in dit boek wordt beschreven.

Catharis , Integratie en Transformatie, Handboek transpersoonlijke regressietherapie 

Hans ten Dam, Tasso

Catharsis en Integratie is geschreven vanuit een indrukwekkende achtergrond en ruime ervaring, met dialectische scherpte en droge humor. Het toont de creatieve, onderzoekende en open geest van de schrijver. Dit boek is meer dan een praktisch overzicht – het geeft een paradigma voor het werken met vorige levens in moderne therapie. Het bevat filosofie, theorie, ervaringsmateriaal, degelijke technieken, nieuwe begrippen, gevalbeschrijvingen, voorbeelden, traditionele en alternatieve methoden, integratietechnieken, ‘zielenwerk’ en de typische humor van de schrijver.’ Reïncarnatie – Denkbeelden en ervaringen

Populair-wetenschappelijke inleiding in denkbeelden over en ervaringen met reïncarnatie, gevolgd door toepassingen hiervan o.a. in de vorm van reïncarnatietherapie.

Ongenode gasten: over indringers in de menselijke geest

Praktijkvoorbeelden uit de regressie- en reïncarnatietherapie  (1998).

Stemmen uit de schaduw

Beschouwingen van duivels over het menselijke ras 1998

Vidal de St Germain, Henri de

Dagdromen en vorige levens

Beschrijving van een bijzondere vorm van psychotherapie (2005)

Dimensies achter regressie en reïncarnatie

Introductie in drie aspecten van de regressie- en reïncarnatietherapie: het tussenbestaan, gevolgen van zelfdoding voor het leven na de dood en de bewoners van gene zijde en hun krachten (2005).

Mijn kind is anders: regressie-ervaringen van kinderen

Veelzijdig perspectief op de meest uiteenlopende vormen van zgn. afwijkend gedrag van kinderen (2005).

Spectrum van regressie en reïncarnatie

Introductie in de regressie- en reïncarnatietherapie, die niet alleen bruikbaar is voor het leren kennen van vorige levens, maar ook voor de omgang met de bovenzintuiglijke werkelijkheid (2008).

Na de dood: wat kunnen we verwachten?

Fontana, David (2010)

Vergelijkende studie naar wat de mens na zijn dood kan verwachten. Deventer, Ankh-Hermes, ISBN 9789020203790.

Parapsychologisch onderzoek naar reïncarnatie en leven na de dood

Rivas, Titus

Parapsychologisch reïncarnatieonderzoek onder Nederlandse kinderen. Rivas gaat ervan uit dat hij kinderen die zich vorige levens herinneren ziet als dezelfde persoon als uit die vorige incarnatie en dus niet als nieuwe mensen niet slechts wat indrukken van het leven van iemand anders. Binnen dit personalistische kader gaat hij ook nader in op verschillende theoretische vraagstukken. Hij probeert bijvoorbeeld een neuropsychologische verklaring te geven voor de wijdverbreide vergetelheid rond vorige levens en gaat in op het beeld van de kindertijd dat we aan het reïncarnatieonderzoek overhouden.

Moedige keuzes. Plannen we onze levensuitdagingen vóór de geboorte?

Robert Schwartz  

Deventer, Ankh-Hermes, 2008; ISBN 9789020202939.

Bewijzen van reïncarnatie

Stevenson, Ian  

Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen allerlei lichamelijke kenmerken en reïncarnatie. Deventer, Ankh-Hermes, 2000; ISBN 9020260154.

Herinnering: een Jungiaans therapeut ontdekt vorige levens

Woolger, Roger  (1991)

Rotterdam, Lemniscaat, 1991; ISBN 9060697855.

Wambach, Helen

De mens heeft vele levens

Verslag van een onderzoek naar reïncarnatie door de Amerikaanse psychologe. Deventer, Ankh-Hermes, 1991; ISBN 9020255371.

Xavier Van de Camp

Verhalen uit de cursus “verkennen van vorige levens” Verder draait dit boek vooral om eenheidsbewustzijn. Het laat zien hoe moderne wetenschap (kwantumfysica en epigenetica en systeembiologie), esoterie én reïncarnatietherapie een basis leggen voor de veranderingen in algemeen bewustzijn, die nu dringend noodzakelijk zijn.

Te bestellen via  xavier@dehartspiegel.nl  Voor collegae: €20 + verzendkosten.

Leven op herhaling; bewijzen voor reïncarnatie

Persoonlijke zoektocht van een Nederlandse journalist naar het bestaan van reïncarnatie op basis van gedegen onderzoek, interviews met onderzoekers, getuigen en sceptici. (2012)

Leininger, Bruce en Andrea Leininger  

Wereldgeschiedenis voor Regressietherapeuten

Bert Esser  

Wanneer reïncarnatietherapeuten de verschillende culturen en civilisaties begrijpen, kan dat bij de regressiesessie van pas komen door effectievere vragen te kunnen stellen. Dit boek met zijn beknopte maar praktische overzicht is een hulp daarin. Het richt zich op omstandigheden en onderwerpen die therapeuten tegen kunnen komen.

Te bestellen bij NVRT Verzendburo via email aan crmatabadal@gmail.com

  • € 5,–    Dat je verleden je zo in de weg kan zitten
  • € 5,–    Your past can sure get in your way
  • € 8,–    Conceptie, zwangerschap en geboorte
  • € 8,–    Soms ben ik mijn zon even kwijt
  • € 8,–    Voorbij dader-en slachtofferschap
  • € 68,– Handboek Reïncarnatietherapie
  • € 15,–  Lifelines & Deadlines
  • € 35,–  Onderzoek effect + cliëntsatisfactie RT
  • € 21,–  Terugkeer van de ziel
  • € 20,–  Ontmoeting met Reïncarnatietherapie