Een selectie uit de grote hoeveelheid literatuur die er over reïncarnatie en over reïncarnatietherapie is geschreven. De meeste boeken zijn te koop in de (internet)boekhandel, bol.com of via Marktplaats.nl, of zijn te leen in de Openbare Bibliotheek.

Handboek Reïncarnatietherapie

Ronald van der Maesen en Rob Bontenbal (2002)                            


Dit boek, uitgegeven door de Tijdstroom, met een voorwoord van Prof. de Jong, kent drie delen:


Deel 1 gaat in op reïncarnatie, psyche en ziel, herinne-

ring en geheugen, magisch denken en zielsontwikkeling.

Deel 2 is gewijd aan het therapiemodel.

  • Deel 3 omvat het verslag van drie onderzoeken naar het

effect van reïncarnatietherapie en de mate van tevreden-

heid van ex-cliënten.Proefschrift. Dr. Ronald van der Maesen (2006)In het proefschrift, uitgegeven door SWP te Amsterdam, geschreven als dissertatie voor zijn promotie tot doctor in de humanistiek, doet de auteur verslag van vier onderzoeken bij cliënten in reïncarnatietherapie:                             


satisfactie- en effectonderzoek onder ruim 400 ex-                

cliënten van therapeuten, leden van de NVRT;

effectonderzoek bij patiënten met het syndroom van

Gilles de la Tourette;

effectonderzoek bij patiënten die gehinderd worden

door stemmen;

effectonderzoek bij 75 cliënten van past-life

therapeuten in Suriname.Terugkeer van de ziel. Dr. Ronald van der Maesen (2010)

       

Mensen zijn niet alleen wezens van vlees en bloed, maar hebben ook een spirituele dimensie. Naast intuïtie maakt die ziel deel uit van die spirituele dimensie. Toch wordt dit aspect in de gezondheidszorg maar al te vaak genegeerd. Hierin ligt hierin, volgens de auteur, psycho-loog, het geheim van de wijdverbreide onvrede en teleurstelling over het effect van behandelingen in de geestelijke gezondheids-zorg.

Als harmonie de basis is voor goed functioneren en voor een kwalitatief goed bestaan, is disharmonie een verstoring die dient te worden opgezocht en behandeld. Dat kunnen mensen

vaak zelf, zoals in dit boek wordt beschreven. Als zij daarin echter niet slagen, dan willen zij kunnen terugvallen op hulp-verleners die op zijn minst aandacht hebben voor een spirituele-psychische component die de meeste psychische en chronische fysieke problemen kenmerkt en wellicht zelfs bepaalt.Ontmoeting met reïncarnatietherapie. Dr. Ronald van der Maesen (2010)

Van de omstreeks 1.5 miljoen Nederlanders vanaf zestien jaar die in reïncarnatie geloven, kent nog maar een deel de heilzame werking van reïncarnatietherapie. Dat geldt ook voor de omstreeks 5 miljoen landgenoten die rekening houden met de individuele ziel en de inmiddels 3.5 miljoen nieuwe landgenoten met een geheel eigen beleving van ziel en spiritualiteit.

Dit boek is bedoeld als een kennismaking met deze therapie: er worden vragen beantwoord zoals 'wat is het' en 'wat gebeurt er tijdens de therapiesessies?'

In een groot landelijk dagblad schreef een hoogleraar psychiatrie onlangs dat de omvang van de psychiatrie nog nooit zo groot is geweest: bijna 2 miljoen mensen lijden aan een psychische stoornis. Naar schatting 738.000 mensen in ons land kampen met depressie; 94.000 mensen doen jaarlijks een poging hun leven te beëindigen. Er is dringend behoefte aan een nieuwe weg naar geestelijke gezondheid. Reïncarnatietherapie lijkt, gezien de resultaten van meer-voudig effectonderzoek, die weg te bieden.

Xavier Van de Camp

Het boek begint met hoe een cursus “Verkennen van vorige levens” verloopt. Vervolgens zijn er 12 verbale en picturale weergaven van ervaringen van cursisten die deelnamen aan zo’n cursus. Dit deel kan collegae inspireren en hen helpen hun praktijk uit te bouwen.

Verder draait dit boek vooral om eenheidsbewustzijn. Het laat zien hoe moderne wetenschap (kwantumfysica en epigenetica en systeembiologie), esoterie én reïncarnatietherapie een basis leggen voor de veranderingen in algemeen bewustzijn, die nu dringend noodzakelijk zijn. De “Verbredingen en verdiepingen”, dienen om samenhangen te laten zien, zodat duidelijk wordt wat de verschillende onderdelen met elkaar te maken hebben en hoe zij elkaar kunnen versterken.

Te bestellen via  xavier@dehartspiegel.nl

Kosten € 24,75, maar voor collegae: €20,-. Daar komt €3,75 verzendkosten bij.

Reincarnatie - Denkbeelden en ervaringenHans TenDam

Geheel herziene uitgave van Ring van Licht


474 Blz. ISBN: 90-75568-13-4. Verkoopprijs: €30,-Met enkele nieuwe hoofdstukken en vele nieuwe literatuurverwijzingen. Standaardwerk over reïncarnatie. Oorspronkelijk in twee delen uitgegeven als Een Ring van Licht (Bres 1983). Later geheel herzien in 1990. In het Engels gepubliceerd als Exploring Reincarnation (Penguin, 1990) en in het Portugees als Panorama sobre Reencarnação (Summus, São Paulo: 1993). Voorwoord door Colin Wilson. Uitgebreide bibliografie.

Voor opleidingen te bestellen in dozen van 18 stuks tegen 50% groothandelskorting.


'Afstandelijk, objectief en kritisch biedt hij een brede visie op reïncarnatieprocessen, gebruikmalend van een scala aan literaire bronnen. . . Elk hoofdstuk is zeer overzichtelijk ingedeeld. . .Vlot geschreven, boeiend en informatief. Een uitstekende indeling, aangevuld met een uitgebreide bibliografie. . . Een must, zowel voor therapeuten als geïnteresseerde leken.' NBD, 2002


Reincarnatie - Denkbeelden en ervaringen bestellenCatharsis en IntegratieHans TenDam

Handboek Regressie- en reincarnatietherapie


410 Blz. ISBN: ISBN 90-75568-12-6. Verkoopprijs: €30,-Catharsis en Integratie is geschreven vanuit een indrukwekkende achtergrond en ruime ervaring, met dialectische scherpte en droge humor. Het toont de creatieve, onderzoekende en open geest van de schrijver. Dit boek is meer dan een praktisch overzicht - het geeft een paradigma voor het werken met vorige levens in moderne therapie. Het bevat filosofie, theorie, ervaringsmateriaal, degelijke technieken, nieuwe begrippen, gevalbeschrijvingen, voorbeelden, traditionele en alternatieve methoden, integratietechnieken, 'zielenwerk' en de typische humor van de schrijver.' Uit het voorwoord van Trisha Caetano.


'Catharsis en Integratie is een handboek voor therapeuten, maar tegelijkertijd volledig toegankelijk voor de geïnteresseerde leek die alles over regressietherapie te weten komt via een sympathiek formulerende, zich helder uitdrukkende informant. Ten Dam is als therapeut en als opleider duidelijk een vakman met grote kennis van zaken. Zijn betrokkenheid is op elke bladzijde leesbaar. Zijn nuchterheid t.a.v. het beladen onderwerp - vooral waar het reïncarnatie betreft - is aantrekkelijk.' NBD, 2002

Catharsis ein Integratie ondergaat op dit moment een complete make-over! Binnenkort weer te verkrijgen!


Het Roosvenster. Een OrakelboekHans TenDam

Gebonden. Inclusief zakje met drie speciale dobbelstenen.


450 Blz. ISBN: 90-75568-01-0. Tasso, Amsterdam: 1995. Verkoopprijs: €35,-Evenals het Chinese orakel de I Tjing - Het Boek der Veranderingen, bevat Het Roosvenster orakelteksten die helpen inzicht te krijgen in levenssituaties en volgende stappen suggereren. Het Roosvenster bevat 360 korte verhalen. Sommige zijn historisch, andere zijn kleine situaties uit het dagelijks leven. De verhalen zijn gebaseerd op oude beeldenseries van de 360 graden van de dierenriem. In zijn inleiding gaat Roel Heijboer in op de geschiedenis van deze beelden. Elk verhaal typeert een levenssituatie waar wij ons in kunnen vinden. De commentaren bij de verhalen geven een korte analyse van zulke levensproblemen en levenssituaties. Elk verhaal sluit af met een kort persoonlijk advies.


Het Roosvenster. Een Orakelboek bestellen

Het Dagelijks Leven als InwijdingswegHans TenDam

Gedachten over spiritualiteit en gezond verstand


102 Blz. ISBN: 90-75568-14-2. . Verkoopprijs: €12,50Levenskunst, wijding en inwijding zijn de drie klassieke wegen tot levensveredeling. Over wijding gaat dit boek nauwelijks, over levenskunst en inwijding des te meer. Het begint met levenskunst. Het tweede hoofdstuk ontleedt een paar pseudo-geestelijke eenzijdigheden zoals 'onthechting' die opgeld doen. De volgende hoofdstukken vergelijken occulte interesse en mystieke neigingen, analyseren de functies - en beperkingen - van orakels en belichten het begrip inwijding. In het laatste hoofdstuk komt het geestelijke en het gewone samen. Spiritualiteit niet als iets dat we zoeken of vinden, maar als iets waar velen van ons tegenop lopen. Nog korter, nog losser, volgen een aantal gedachten over dezelfde onderwerpen. Voor wie graag zelf kauwt.

Een bijzonder leuk boekje dat het waardevolle van esoterie en New Age laat zien, juist door veel daarvan te ontmaskeren. M.C. Brak, Nederlandse Bibliotheekdienst, 2003


Het Dagelijks Leven als Inwijdingsweg bestellenWereldgeschiedenis voor RegressietherapeutenBert Esser152 Blz. ISBN: 9789075 568196 . Verkoopprijs: €17,50Wereldgeschiedenis voor Regressietherapeuten

Cliënten die vorige levenstherapie, oftewel regressietherapie krijgen, vertellen regressietherapeuten vaak over situaties en tijdvakken die niet altijd te plaatsen zijn. Wanneer therapeuten de betreffende culturen en civilisaties begrijpen, kan dat bij de regressiesessie van pas komen. De therapeut kan dan effectievere vragen stellen. Dit boek met zijn beknopte maar praktische overzicht is een hulp daarin. Het richt zich op omstandigheden en onderwerpen die therapeuten tegen kunnen komen. Het voorziet ook in enkele casussen en heeft een uitgebreide index.

De schrijver Bert Esser kreeg zijn opleiding in regressietherapie in Holland bij Hans ten Dam. Hij woont nu in Nieuw Zeeland waar hij praktiseert en les geeft in regressietherapie. Hij schreef nog twee boeken: Vorige levens, spirituele ontwikkeling’ en ‘Astrologie als taal van de allesomvattende Eenheid’.


Wereldgeschiedenis voor Regressietherapeuten bestellen
Vorige levens, spirituele ontwikkeling en astrologieBert Esser202 Blz. ISBN: 978-90-75568-22-6. Verkoopprijs: €22,50Bert Esser is astroloog en regressietherapeut. Hij legt in dit boek de relatie tussen vorige levens, je geboortehoroscoop en spirituele ontwikkeling. Wat is spirituele ontwikkeling eigenlijk en wat heeft dit te maken met je ervaringen in vorige levens en je geboortehoroscoop?

Inzichtelijk toont Bert Esser aan dat in de geboortehoroscopen van Abelard en Heloïse, Teresa van Avila, Sai Baba, de drie pausen Johannes XXIII, Pius XII en Johannes Paulus II, Johannes Calvijn, Maarten Luther, Teilhard de Chardin en Joseph Campbell kwaliteiten en valkuilen bevatte. Hoe zij met deze kwaliteiten en valkuilen omgingen en hun levens leefden, bepaalde uiteindelijk dat zij heden ten dage als legendarisch beschouwd kunnen worden. Enige kennis van de astrologie is aanbevolen om dit deel van het boek beter te kunnen begrijpen.

Val jij in de zelfde valkuilen als in je vorige levens? En wat zijn die valkuilen eigenlijk? Wat is de diepere betekenis van al die door ons als negatief bestempelde karaktereigenschappen als bijvoorbeeld jaloezie, laksheid, oneerlijkheid, hoogmoed en drang tot macht. Of gevoelens als veroordelen, miskenning, woede en hebzucht. Belemmeren deze je spirituele ontwikkeling en hoe dan? Deze vragen en vele andere worden in dit boek door Bert Esser beantwoord.


Vorige levens, spirituele ontwikkeling en astrologie bestellen
De schaduw van de groene bergHans Ten Dam

Trilogie Hans ten Dam


563 Blz. ISBN: 978-90-75568-21-9. Verkoopprijs: €34.95Arhad is zeventien. Hij leeft in het donkere land Un-Uk, waar de zon nooit schijnt. Verder naar het Noorden, in de onherbergzame heuvellanden van Cherwith, zwerft Reshka, ze is weinig meer dan een dier. Zij is een uitgestotene, een kreupele die zich zonder hulp vanaf baby zelf in leven heeft gehouden. Nog noordelijker, in een dorp tussen de bossen naast de Grijze Rivier, leeft Miklis, een tenger jongetje dat door iedereen gemeden wordt omdat hij het Boze Oog heeft. Aan de andere kant van de rivier drentelt Nimrod die van een ander leven droomt. Ze kennen elkaar niet maar er zijn oeroude profetieën, die misschien wel over hen gaan …

Als Arhad de leefmeester Nashan ontmoet, die in het geheim op zoek is naar de uitverkorene, die volgens de profetieen ergens op de planeet moet zijn, dan begint een onvergetelijk avontuur dat hen allemaal samen zal brengen.

Een legendarisch avonturenverhaal over zwerven en thuiskomen, over enkelingen en volkeren, over oorlog en vrede, over goden en mensen, over wonderlijke krachten en nuchter verstand, over zekerheid en twijfel, over hartstocht en kalmte, over liefde en verlangens, over hoop en wanhoop …

Voor kinderen van 14 tot 99


De schaduw van de groene berg bestellen

NieuwetijdskinderenPieter Wierenga

DE LAATSTE EXEMPLAREN!


251 Blz. ISBN: ISBN 90-75568-15-X. Verkoopprijs: €22,50Tussen verwachting en vervulling

Nieuwetijdskinderen krijgen tegenwoordig veel aandacht. Ze zouden lastig zijn, onhandelbaar soms, maar ook intuïtiever en zelfs paranormaal. Ze accepteren weinig gezag, ook van ouders. Een nieuwetijdskind heeft grenzen nodig, zodat het werkelijk contact voelt met de ouders; werkelijk gezien, gehoord en gevoeld wordt. En het heeft aandacht nodig voor wat het zelf toont in plaats van afwijkingen van de normen - desnoods met psychofarmaca - de kop in drukken.


Dit boek laat zien hoe funest verkeerde aanpassing en inperking is voor kinderen van deze tijd en geeft wegen ter verbetering. Het doet recht aan alle aspecten van het kind-zijn en doet een appèl op ons, volwassenen, om het kind in onszelf de ruimte te geven.

Wierenga maakt korte metten met de 'bijzonderheid' van deze kinderen in de ogen van zweverige opvoeders.Vanzelfsprekend sneuvelen daarbij de nodige heilige huisjes.


Nieuwetijdskinderen bestellenMarianne Notschaele-den Boer


Lang zullen we leven!


16 Verhalen uit de praktijk van reïncarnatietherapeute Marianne Notschaele. Onder andere over het verdwijnen van heimweegevoelens, eczeemklachten, angsten en merkwaardige pijnen; over vorige levens waaruit mensen elkaar kennen. Uiteenlopende verhalen van jongeren en ouderen, van mannen en vrouwen.

Verhalen die je aan het denken zetten. Waarom gebruiken we niet vaker informatie uit vorig levens, als we er zo veel baat bij kunnen hebben?

Bontenbal, Rob

Dat je verleden je zo in de weg kan zitten

Amsterdam, Stichting Voorlichting Reïncarnatietherapie, 1995; ISBN 908021051X.

Brochure van de SVR.


Your past can sure get in your way

Amsterdam, Stichting Voorlichting Reïncarnatietherapie, 1995.

Engelstalig brochure van de SVR.


Bowman, Carol

Kinderen uit de hemel

Utrecht, Bruna, 2004; ISBN 9022988694.

Verhalen over herinneringen aan vorige levens van kleine kinderen, aangevuld met informatie en advies voor ouders.


Wie was mijn kind?

Utrecht, Zwarte Beertjes, 2004; ISBN 9046110974.

Verhalen over herinneringen aan vorige levens van kleine kinderen, aangevuld met informatie en advies voor ouders.


Reïncarnatie: denkbeelden en ervaringen

Ommen, Tasso, 2002; ISBN 9075568134.

Populair-wetenschappelijke inleiding in denkbeelden over en ervaringen met reïncarnatie, gevolgd door toepassingen hiervan o.a. in de vorm van reïncarnatietherapie.


Fontana, David

Na de dood: wat kunnen we verwachten?

Deventer, Ankh-Hermes, 2010; ISBN 9789020203790.

Vergelijkende studie naar wat de mens na zijn dood kan verwachten.


Hegener, Michiel

Leven op herhaling; bewijzen voor reïncarnatie

Utrecht, Ten Have, 2012; ISBN 9789025960797.

Persoonlijke zoektocht van een Nederlandse journalist naar het bestaan van reïncarnatie op basis van gedegen onderzoek, interviews met onderzoekers, getuigen en sceptici.


Klink, Johanna

Mama, vroeger was ik:...de herinneringen van kinderen aan vorige levens

Utrecht, Bruna, 2006; ISBN 9022001873.

Amerikaans onderzoek naar herinneringen aan vorige levens van meer dan 2500 kinderen.

Vroeger toen ik groot was:...vergaande herinneringen van kinderen

Baarn,Ten Have, 2003; ISBN 9025944523.


Leininger, Bruce en Andrea Leininger

Ik was ooit piloot: de reïncarnatie van een Amerikaanse gevechtspiloot uit de Tweede Wereldoorlog

Kampen, Ten Have, 2010; ISBN 9789025960599.

Het best gedocumenteerde herinneringsverslag van een Westers kind aan zijn vorig leven.


Moody, Rymond A.

Vorige levens

Utrecht, Zwarte Beertjes, 2002; ISBN9044930222.

Beschrijving van ervaringen met het onder hypnose teruggaan naar vorige levens.


Newton, Michael

Herinneringen van na de dood: het bestaan tussen twee levens in

Haarlem, Altamira, 2012; ISBN 9789401300377.

Bundel met 32 casestudies van mensen die onder hypnose toegang hebben tot herinneringen aan het bestaan tussen twee levens.


De zielenreis

Haarlem, Altamira, 2010; ISBN 9789069639130.

Beschrijving van de spirituele groei van de menselijke ziel tussen de verschillende levens op aarde.


De zielsbestemming

Haarlem, Altamira, 2011; ISBN 9789069639666.

Vervolg van de beschrijving van de spirituele groei van de menselijke ziel tussen de verschillende levens op aarde.


Notschaele, Marianne

Diehards in de war: oorlog en reïncarnatietherapie

Zundert, RHA Publishing, 2009; ISBN 9789080628458.

Bundel met 12 reïncarnatieverhalen van cliënten van een reïncarnatietherapeute waarin oorlog een grote rol speelt.


Hé, waar ken ik je van?: vorige levens en herkenning

Zundert, RHA Publishing, 2010; ISBN 9789080628472.

Bundel met 15 reïncarnatieverhalen van cliënten van een reïncarnatietherapeute waarin het herkennen va niemand uit een vorig leven een grote rol speelt.


Ik was eens: vorige leven en reïncarnatietherapie

Zundert, RHA Publishing, 2009; ISBN 978908062849.

Bundel met 11 reïncarnatieverhalen van cliënten van een reïncarnatietherapeute.


Waarom Esther geen Robinson werden 33 andere vorige levensverhalen

Zundert, RHA Publishing, 2006; ISBN 9789080628434.


Rivas, Titus

Parapsychologisch onderzoek naar reïncarnatie en leven na de dood

Deventer, Ankh-Hermes, 2000; ISBN 9020260200.

Reïncarnatieonderzoek bij voornamelijk Nederlandse kinderen.


Robert Schwartz

Moedige keuzes. Plannen we onze levensuitdagingen vóór de geboorte?

Deventer, Ankh-Hermes, 2008; ISBN 9789020202939.

Stevenson, Ian

Bewijzen van reïncarnatie

Deventer, Ankh-Hermes, 2000; ISBN 9020260154.

Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen allerlei lichamelijke kenmerken en reïncarnatie.


Vidal de St Germain, Henri de

Dagdromen en vorige levens

Deventer, Ankh-Hermes, 2005 (2e druk); ISBN 9020281917.

Beschrijving van een bijzondere vorm van psychotherapie.


Dimensies achter regressie en reïncarnatie

Deventer, Ankh-Hermes, 2005 (2e druk); ISBN 9020281631.

Introductie in drie aspecten van de regressie- en reïncarnatietherapie: het tussenbestaan, gevolgen van zelfdoding voor het leven na de dood en de bewoners van gene zijde en hun krachten.


Mijn kind is anders: regressie-ervaringen van kinderen

Deventer, Ankh-Hermes, 2005 (2e druk); ISBN 9020281631.

Veelzijdig perspectief op de meest uiteenlopende vormen van zgn. afwijkend gedrag van kinderen..


Spectrum van regressie en reïncarnatie

Deventer, Ankh-Hermes, 2008 (4e druk); ISBN 9789020281033.

Introductie in de regressie- en reïncarnatietherapie, die niet alleen bruikbaar is voor het leren kennen van vorige levens, maar ook voor de omgang met de bovenzintuiglijke werkelijkheid.


Wambach, Helen [misschien nog via bol.com of marktplaats.nl]

De mens heeft vele levens

Deventer, Ankh-Hermes, 1991; ISBN 9020255371.

Verslag van een onderzoek naar reïncarnatie door de Amerikaanse psychologe.


Weiss, Brian

Liefde in de eeuwigheid

Houten, Zwerk, 2003; ISBN 9077478027.

Een Amerikaanse psychiater beschrijft de toepassing van reïncarnatietherapie bij twee van zijn patiënten die elkaar in vorige levens zeer na bleken te staan.


Vele levens, vele meesters

Houten, Zwerk, 2011; ISBN 9789077478318.

Een traditioneel opgeleide Amerikaanse psychiater wordt in zijn praktijk geconfronteerd met een patiënte die zich vorige levens herinnert waardoor hij zijn mening daarover moet herzien.


Wierenga, Pieter

Het innerlijke kind als waakhond

Balkbrug: Tasso, 1999; ISBN 907556807X.

Kinderlijke reactiepatronen kunnen zijn gebaseerd op onverwerkte jeugdtrauma’s die met reïncarnatietherapie te verweren zijn.


Nieuwetijdskinderen

Ommen, Tasso, 202; ISBN 9075568150.

Opvoedingslessen opgedaan tijdens regressietherapie en vertaald naar de praktijk van alledag.


Ongenode gasten: over indringers in de menselijke geest

Amsterdam, Tasso, 1998; ISBN 9075568053.

Praktijkvoorbeelden uit de regressie- en reïncarnatietherapie.


Stemmen uit de schaduw: beschouwingen van duivels over het menselijke ras

Amsterdam, Tasso, 1998; ISBN 9075568061.Woolger, Roger [misschien nog via bol.com of marktplaats.nl]

Herinnering: een Jungiaans therapeut ontdekt vorige levens

Rotterdam, Lemniscaat, 1991; ISBN 9060697855.