Kwaliteit en klachten

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg die op 1 januari 2017 is ingegaan, zijn therapeuten zelf wettelijk verantwoordelijk voor het goed af (laten) handelen van een klacht door een cliënt. De NVRT bemiddelt niet langer tussen cliënt en therapeut.

Bent u als cliënt ontevreden en komt u er met de therapeut niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris de therapeut bij is aangesloten. De therapeut is wettelijk verplicht u de contactgegevens van de klachtenfunctionaris te geven, en u op de hoogte te stellen van zijn of haar klachtenregeling. Deze onafhankelijke functionaris zal naar u en de therapeut luisteren en bemiddelen zodat er een oplossing wordt gevonden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Als u er niet uitkomt, kunt u via de klachtenfunctionaris bij een geschillencommissie terecht.De meeste van onze leden zijn aangesloten bij het NIBIG:


www.nibig.nl

U kunt de klachtenprocedure, het adres waar u uw klacht mee kunt indienen en het officiële klachtenreglement vinden op de website van het NIBIG:

www.nibig.nl/voor-clienten/klachtenclient/

Als u daarnaast of in plaats daarvan de klacht wilt melden bij de NVRT, dan kunt u dat doen bij onze klachtencommissie, via het e-mailadres: kc@nvrt.nl. Echter, uw melding heeft dan, behalve dat deze wordt gebruikt ter verbetering van de kwaliteit, geen wettelijke status en er wordt niet vanuit de NVRT bemiddeld tussen u en de therapeut. Hiervoor dient u contact op te nemen met het Nibig via bovenstaande link.