Kwaliteit en klachten

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg die op 1 januari 2016 is ingegaan, zijn therapeuten zelf wettelijk verantwoordelijk voor het goed af (laten) handelen van een klacht door een cliënt. De NVRT bemiddelt niet langer tussen cliënt en therapeut.

Bent u als cliënt ontevreden en komt u er met de therapeut niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris bij wie de therapeut is aangesloten. De therapeut is wettelijk verplicht u de contactgegevens van de klachtenfunctionaris te geven, en u op de hoogte te stellen van zijn of haar klachtenregeling. In de meeste gevallen zal deze te vinden zijn op de website van de therapeut, en anders is deze in elk geval telefonisch of via de mail op te vragen bij de therapeut, bij wie u ook in eerste instantie uw klacht dient te melden. Mocht u daar samen niet uitkomen, dan kunt u daarna een klachtenfunctionaris inschakelen.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris (KF) zal, na zeer zorgvuldige aandacht voor beide partijen, in verreweg de meeste gevallen succesvol bemiddelen. Lukt dat echter niet, dan kunt u daarna bij een onafhankelijke  geschillencommissie (GS) terecht.

Voor deze, voor alle zorgverleners geldende Wkkgz-klachtenregeling, zijn de meesten van onze leden aangesloten bij het NIBIG:

www.nibig.nl

U kunt de klachtenprocedure, het adres waar u uw klacht kunt indienen en het officiële klachtenreglement vinden op de website van het NIBIG:
  • Het reglement van de NIBIG-Geschilleninstantie vindt u hier.
  • Het indienen van een klacht tegen een bij het NIBIG aangesloten zorgverlener, na kennisneming van het reglement, kunt u hier.

De NVRT raadt u daarbij wel aan, via de therapeut zelf na te gaan of deze inderdaad bij het NIBIG is aangesloten, aangezien sommige NVRT-therapeuten al via een andere organisatie voldoen aan de wet Wkkgz. Verder dient u, indien u een klacht overweegt tegen een van onze zorgverleners, altijd eerst contact op te nemen met de therapeut zelf, en te proberen met deze tot een oplossing te komen.

Als u daarnaast de klacht wilt melden bij de NVRT, dan kunt u dat doen bij onze klachtencommissie, via het e-mailadres: kc@nvrt.nl. Echter, uw melding heeft dan, behalve dat deze wordt gebruikt ter verbetering van de kwaliteit, geen wettelijke status en er wordt niet vanuit de NVRT bemiddeld tussen u en de therapeut. Hiervoor dient u contact op te nemen met het NIBIG via de bovenstaande link.