Skip to main content

NVRT | bestuur en organisatie

Voorzitter

Sylvia Merens
Algemene zaken, Externe contacten, Publiciteit, Interviews, Wetgeving,
Vakbekwaamheid, Wetenschap en Nieuwsartikelen website

06-24786168
voorzitter@nvrt.nl

Secretaris

Marguérite Westra-Dobbinga
Interne zaken, Aansturen commissies en werkgroepen, Externe contacten Integrale en Reguliere Zorg, Aansturing Onderzoek, Contacten Zorgverzekeraars
secretariaat@nvrt.nl

Penningmeester

Hedwig de Leest
Financiën, Ledenadministratie, Archief, Fiscale Zaken, Fondsen en Donateurs
penningmeester@nvrt.nl

Commissies

Vakbekwaamheidscommissie
vbc@nvrt.nl

Nieuwsbrief
redactie@nvrt.nl

Onderzoekscommissie
onderzoekscommissie@nvrt.nl

Webmaster
Webmaster@nvrt.nl

Ereleden

De NVRT heeft ereleden, in verband met bijzondere verdiensten voor het vak of de vereniging.
Op dit moment zijn de volgende NVRT-leden erelid:

 

Ronald van der Maesen heeft diverse wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de therapie, en is gepromoveerd op een proefschrift over het effect van reïncarnatietherapie, zie hier . Hij heeft samen met Rob Bontenbal († ) een van de oprichters van de NVRT, het Handboek Reïncarnatietherapie geschreven en in 2019 is zijn Handboek Past Life Therapie Suriname verschenen.
Tineke Noordegraaf, ook beroepslid, is al meer dan 30 jaar actief als therapeut en docent in binnen-en buitenland en heeft ook veel  therapeuten begeleid. Zij heeft o.a. het werken met kinderen met de therapie ontwikkeld en aan velen geleerd.
Henk Mul, ook beroepslid vanaf het eerste uur, heeft zich vanaf het begin van het bestaan van de NVRT met hart en ziel als vrijwilliger ingezet. Ieder bestuur kon altijd dankbaar putten uit zijn kennis en ervaring.
Marianne Notschaele, Geen beroepslid,  maar is  vanwege haar vele publicaties over het vak, in tijdschriften en vele boeken waardoor zij het vak onder een breder publiek bekend heeft gemaakt, met het ere-lidmaatschap beloond.