NVRT | bestuur en organisatie

Voorzitter

Maarten Wiegmans
Algemene zaken, externe contacten en publiciteit
tel. 06 2032 3848
voorzitter@nvrt.nl

Vice-voorzitter

Anita Groenendijk
Wetten,  onderzoek, redactie nieuwsbrief, infomail
info@nvrt.nl

Secretaris

Alice Schoemaker
Financiën, ledenadministratie
secretariaat@nvrt.nl

Penningmeester

Mariet Diepgrond
Financiën, ledenadministratie
penningmeester@nvrt.nl

Commissies

Klachtencommissie
KC@nvrt.nl

Vakbekwaamheidscommissie
vbc@nvrt.nl

Nieuwsbrief
redactie@nvrt.nl

Praktijkbegeleiding
Vera Queda

Verzendbureau
Cynthia Jaspers Matabadal
verzendbureau@nvrt.nl

Ereleden

Sommige leden zijn ereleden, in verband met bijzondere verdiensten voor het vak.
Op dit moment zijn de volgende NVRT-leden erelid:

Ronald van der Maesen
Tineke Noordegraaf