Regressie- en Reïncarnatietherapie en CAM

De NVRT is een kleine, maar zeer actieve speler in het complementair-alternatieve veld, dat met een afkorting ook wel CAM-zorg wordt genoemd. In de afgelopen jaren is de complementair-alternatieve sector in Nederland steeds belangrijker geworden.

Daarom hecht de NVRT zeer aan samenwerking met andere belangrijke spelers in het CAM-veld: andere beroepsverenigingen, koepels en ook zorgverzekeraars. Via het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging in de Integrale Gezondheidszorg, oefent de NVRT hier een actieve invloed uit.

Complementaire behandelingen: steeds meer!

Naast het groter wordende aantal behandelingen in de  CAM-sector, krijgen huisartsen en andere reguliere behandelaars steeds meer terugkoppeling van patiënten of cliënten, die zeer tevreden zijn over hun behandeling.  Dat heeft geleid tot een toenemende belangstelling voor complementair-alternatieve behandelingen vanuit de reguliere zorg. Tal van samenwerkingsprojecten nemen vorm aan. En evidence-based wordt meer practice-based.

De NVRT is er trots op, naast zeer vele tevreden cliënten, ook universitair erkend onderzoek te kunnen laten zien. Zie hiervoor de pagina Onderzoek.

Psychosomatich wordt holistisch

Terwijl de schotten tussen de diverse complementair-alternatieve geneeswijzen en behandelingen steeds meer worden geslecht, zien NVRT-therapeuten de belangstelling voor hun vak én hun vaak zeer succesvolle behandelmethodes toenemen.

Het inzicht dat verstoorde ziels- en bindingsprocessen wel eens de oorzaak van vele geestelijke én lichamelijke problemen kunnen zijn, leidt tot een meer holistische kijk op ziekte, geestelijk lijden of afwijkend gedrag. Ook tal van problemen met hooggevoeligheid of psychosomatische problemen, kunnen in dat plaatje passen en blijken soms terug te gaan op concrete ervaringen.

Het gericht doorwerken van traumatiserende gebeurtenissen op fysiek, emotioneel, mentaal niveau én het niveau van de ziel, maakt dat NVRT-therapeuten bijzonder succesvol zijn in het behandelen van psychosomatische klachten, waarvoor medisch gezien geen verklaring lijkt te zijn.