Wetgeving

Volgens de Nederlandse wet dient:

  • Iedere therapeut aangesloten te zijn bij de Kamer van Koophandel.
  • Iedere therapeut een klachtenreglement te hebben, alsmede een onafhankelijke klachtenfunctionaris  – zie: Kwaliteit en klachten
  • Iedere therapeut te handelen conform de privacywetgeving – zie: Privacy
  • Iedere therapeut zich bij te scholen conform de regels van de beroepsorganisatie.

Daarnaast dient iedere therapeut zich te houden aan de Algemene Wet op de Gegevensbescherming (AVG).  De NVRT heeft hiervoor richtlijnen doen uitgaan naar alle aangesloten therapeuten en bewaakt de uitvoering daarvan. Dit betekent o.a. dat alle NVRT-therapeuten zich inzetten om uw persoonsgegevens en andere gegevens die in het kader van een behandelovereenkomst met u worden vastgelegd, op doeltreffende wijze worden beveiligd, en niet met derden kunnen worden gedeeld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.