De NVRT is een beroepsvereniging die, in de meest ruime zin, de maatschappelijke acceptatie en de bekendheid van reïcarnatietherapie/regressietherapie

      wil bevorderen en de leden die met deze therapie werken wil ondersteunen.BESTUUR


Voorzitter:                
Secretaris:
Penningmeester:
Vice-voorzitter

COMMISSIES


Klachtencommissie:


Vakbekwaamheids commissie:NieuwsbriefMaarten Wiegmans

tel. 06 20323848

mail : voorzitter@nvrt.nl


Alice Schoemaker

mail : secretariaat@nvrt.nl


Mariet Diepgrond

mail : penningmeester@nvrt.nl


Anita Groenendijk

mail : administratie@nvrt.nlKC@nvrt.nlvbc@nvrt.nlredactie@nvrt.nlAlgemene zaken, externe contacten en publiciteit

Secretariaat, zorgverzekering
Financiën,  ledenadministratie, aanmelding lidmaatschap
Wetten,  onderzoek, redactie nieuwsbrief, infomail
             

NVRT banknummer: NL05 INGB 0001 7520 41 t.n.v. Ned. Ver. van Reincarnatietherapeuten te Bilthoven

Kosten donateurschap in 2018 is €55,00 per jaar, inclusief abonnement op de nieuwsbrief.

Kosten lidmaatschap in 2018 is €205,00 per jaar, Dit is exclusief beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering.