Reïncarnatietherapie in NederlandIn ons land heeft reïncarnatietherapie/regressietherapie zich de laatste vijfentwintig jaar ontwikkeld tot een zelfstandige vorm van therapie met een eigen therapiemodel, begrippen, methoden en technieken waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt centraal staat.Wat is reïncarnatie?


Het woord reïncarnatie geeft aan dat bij deze therapie het verleden ruim wordt gedefinieerd: het omvat naast het recente verleden en de jeugd ook geboorte, zwangerschap en conceptie en alle ervaringen daaraan voorafgaand (vorige levens en periodes tussen levens).

Met reïncarnatie wordt bedoeld dat een wezenlijk deel van onszelf (bewustzijn, ziel, geest) het lichamelijk sterven steeds overleeft en na korte of langere tijd weer in een nieuw lichaam komt; het incarneren.

Het woord therapie staat voor het zodanig herbeleven en alsnog verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen, dat de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen.Onderscheid andere therapieën


De veronderstelde relatie tussen onverwerkte gebeurtenissen in het verleden en mentale, emotionele en/of fysieke klachten of zingevingsproblemen in het heden, is ook bekend bij vele andere vormen van psychotherapie, denk aan psychoanalyse, psychiatrie, hypno- en regressietherapie.


Reïncarnatietherapie onderscheidt zich hiervan door:


- onbewuste ervaringen die zich in een andere realiteit dan het huidige leven afspelen,   

  serieus te nemen


- de manier waarop reïncarnatietherapeuten trance gebruiken voor het opsporen van  

  onderbewuste ervaringen. Dit gebeurt heel direct zonder ontspannings- of andere   

  inductietechnieken. Zeer gerichte concentratie op het probleem brengt u direct in die 

  onderbewuste ervaring die nodig is om een bepaald aspect van het probleem op te lossen. 

  Een ander deel van het bewustzijn blijft in het hier en nu aanwezig (elliptisch bewustzijn).


- de nadruk te leggen op het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen onverwerkte,  

  onderbewuste ervaringen met problemen in het hier en nu.