Skip to main content

Bij welke problemen

Met regressie- en reïncarnatietherapie kun je een breed scala aan problemen aanpakken. Psychosomatische klachten, spijsverterings- en stofwisselingsproblemen; stress in combinatie met maagpijnen, depressies of overspannen zijn in combinatie met hevige vermoeidheid. Verder problemen met de motoriek, migraine en andere hoofdpijnen, menstruatie- en baarmoederproblemen, astma en allergieën. Problemen op mentaal, emotioneel of fysiek gebied, een combinatie daarvan of op het gebied van zingeving, kun je op een diep niveau doorwerken, en in veel gevallen, loslaten.

Ook bij chronische en levensbedreigende ziekten, auto-immuunziekten, reuma, multiple sclerose, hartklachten of kanker kan reïncarnatietherapie een verlichtende werking hebben. Door het herbeleven van vroegere gebeurtenissen via de emoties die ermee nú gepaard gaan, kan het doorwerken daarvan je  een diep doorvoeld begrip geven, en zo de kwaliteit van je leven verbeteren.

Toepassingen van regressie- en reïncarnatietherapie

Een greep uit het scala aan problemen, waar regressie- en reïncarnatietherapie met veel succes en een hoge mate van cliënt-tevredenheid wordt toegepast:

● Faalangst, schuldgevoelens en schaamte; angst- en paniekaanvallen.
● Sociale fobieën, hoogtevrees, smetvrees, waterangst enz.
● Gevoelens van schuld en tekortschieten.
● Gevoelens van depressie en leegte; er niet bij horen, eenzaamheid.
● Rouwververking en verwerking van verlieservaringen.
● Relatie- en sexuele problemen.
● Post-natale depressie.
● Nasleep van traumatische ervaringen, inclusief ongelukken, sexueel misbruik, lichamelijk geweld. Ook van ziekenhuisopnames en operaties.
● Lichamelijke klachten zoals chronische ziektes, obesitas, anorexia, fybromialgie, spijsverteringsklachten.
● Allergieën.
● Stemmen of geluiden horen, Gilles de la Tourette, tinnitus.
● Slaapstoornissen en concentratieproblemen; nachtmerries.
● Impulsief gedrag en stemmingsstoornissen; obsessieve dwangneurose, controledwang en perfectionisme.
● Gevolgen van zware werkdruk, burn-out.
● Onverklaarde of onverklaarbare pijn. Ook rug- en nekpijnen.
● Problemen met Hooggevoeligheid of HSP.
● PTSS of Post-traumatische stress-stoornis.
● Preventie: voorkomen dat psychische problemen doorwerken. Zoals een burn-out, of een dreigende psychose.
● Versterken en ondersteunen van genezing en heling, persoonlijke groei.

Innerlijke groei, bewustwording en zingeving

‘Wat doe ik hier?’ of ‘wat is mijn plaats in het grotere geheel?’ is een veel gehoorde vraag bij regressie- en reïncarnatietherapeuten. Verstoorde verbindingen, met onszelf, anderen, de natuur en/of de cultuur om ons heen, kunnen diep ingrijpend zijn, en soms zelfs opkomen van de éne op de andere dag. Niet altijd met een duidelijk aanwijsbare reden.

Grote kracht van regressie- en reïncarnatietherapie is, dat we er mee terug kunnen gaan naar de diepste oorzaak van deze gevoelens. Onze bewuste geest, lijkt de bijbehorende gebeurtenissen te zijn vergeten, of die nu in onze jeugd liggen, in de baarmoeder, of nóg verder terug. Alleen al je overzicht op de precieze situatie en omstandigheden waarin deze gevoelens voor het eerst opkwamen, kan leiden tot een diep doorvoeld begrip. Zelfs wanneer nog niet eens de bijbehorende – en meestal vastzittende emoties, die ons nú nog hinderen, van begin tot einde zijn doorgewerkt en losgelaten.

Want dat is de volgende stap. Een stap die in  één of meer sessies, kan leiden tot een stromend gevoel.  Een gevoel waarin lichaam, emoties,  bewustzijn en ziel, meer en meer samenwerken en een geheel vormen. Regressie- en reïncarnatietherapeuten kunnen je zo niet alleen oude traumatische ervaringen helpen loslaten, maar ook veel bijdragen aan je proces van innerlijke groei, bewustwording en zingeving.

Regressie- en reïncarnatietherapie met kinderen

In afgestemde vorm kan er ook reïncarnatietherapie met kinderen worden gedaan. Op individuele websites van therapeuten vindt je hier veel uitleg over met concrete voorbeelden. Ook vindt je op de lijst van NVRT-therapeuten leden die speciaal met kinderen werken.