Skip to main content

Regressie- en reïncarnatietherapie

Regressie- en reïncarnatietherapie heeft zich in de afgelopen veertig jaar ontwikkeld tot een zelfstandige vorm van therapie met een eigen therapiemodel, begrippen, methoden en technieken. Daarbij worden op gerichte wijze, oude gebeurtenissen, gevoelens en gedachten herbeleefd en losgelaten. Op deze pagina leggen we iets meer uit, je kunt ook voor meer makkelijk leesbare informatie het onderstaande boekje downloaden.

Boekje ‘Vrij’ over de therapie

Dit gratis te downloaden boekje geeft een heldere uitleg van regressie- en reïncarnatietherapie. Klik op deze link om het boekje in PDF- formaat op je scherm te krijgen of te downloaden.
Je leert begrijpen hoe het komt dat je je bijvoorbeeld gespannen, verdrietig, bang of boos voelt en je krijgt een indruk wat deze effectieve therapie voor jou kan betekenen.
Geïllustreerd met praktijkverhalen en resultaten van wetenschappelijke onderzoeken.

Wat is  regressie- en reïncarnatie

Regressie betekent teruggaan in de tijd. Oude ervaringen, die ons in het hier en nu hinderen, beleven we opnieuw om ze nu definitief los te laten. Dat kunnen ervaringen zijn uit je kindertijd, de tijd dat je in de baarmoeder was, of nog verder terug. Wat er in een sessie opkomt, is meestal niet van tevoren te zeggen.

Het woord reïncarnatie geeft aan dat in deze therapie het verleden ruim wordt gezien: het omvat naast het recente verleden en je jeugd, ook je geboorte, zwangerschap en conceptie en zelfs mogelijke ervaringen daarvoor.

De therapie staat voor het alsnog verwerken van oud zeer – en wel zo, dat de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen. Centraal in je begeleiding daarvan door een NVRT-therapeut, staan bewustzijn, transformatie en groei;  evenwicht en in je kracht komen. Het doel is psychische en geestelijke gezondheid.

Onderscheid andere therapieën

Relaties tussen onverwerkte gebeurtenissen in het verleden en mentale, emotionele en/of fysieke klachten of zingevingsproblemen in het heden, zijn ook bekend bij vele andere vormen van psychotherapie: zoals psychoanalyse, psychiatrie, hypnotherapie en vele andere.

Regressie- en Reïncarnatietherapie onderscheidt zich hiervan door:

  • Onbewuste ervaringen die zich in een andere realiteit dan het huidige leven afspelen, serieus te nemen.
  • De manier waarop regressietherapeuten trance gebruiken voor het opsporen van onderbewuste ervaringen. Dit gebeurt heel direct zonder ontspannings- of langdurige inductietechnieken. Zeer gerichte concentratie op het probleem brengt je direct in de onderbewuste ervaring die nodig is, om een bepaald aspect van het probleem op te lossen. Een ander deel van het bewustzijn blijft in het hier en nu aanwezig (elliptisch bewustzijn).
  • Het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen onverwerkte, onderbewuste ervaringen met problemen in het hier en nu. Daardoor kan je die gebeurtenissen alsnog verwerken en bewust maken, en hoef je er geen hinder meer van te hebben.
  • Diep doorvoeld begrip kan ontstaan door een gebeurtenis alsnog te voltooien. In onze ervaring, is dat niet alleen begrip van ons denken. Het is ook begrip van het lichaam en het gevoel. Pas als die weer goed in verbinding met elkaar komen, is er in onze optiek sprake van geestelijke gezondheid.