Skip to main content

Veel gestelde vragen

Je kunt hieronder antwoord krijgen op veelgestelde vragen over regressie- en reïncarnatietherapie. Zoals kosten, trancediepte enz. Maar de beste manier om te weten te komen wat regressie- en reïncarnatietherapie nu écht is en voor je kan betekenen, is als je een sessie doet bij een NVRT-therapeut. Je  kunt hier een therapeut vinden, die bij je past, en die ook graag al je vragen beantwoordt.

Wat is trance?

Trance is een toestand van veranderd bewustzijn, een bewustzijn waarbij de aandacht zowel in het hier en nu, als in het toen en daar kan zijn. Het is een zeer gerichte vorm van concentratie die sterk lijkt op het lezen van een heel spannend boek of het zien van een boeiende film.

Wat is herbeleving?

Herbeleving is het opnieuw beleven van een traumatische gebeurtenis. Dit gebeurt soms spontaan, als gevolg van het trauma. De gebeurtenis is dan niet verwerkt. Herbeleving kan echter ook bewust, als therapeutisch middel worden ingezet. Regressie- en reïncarnatietherapeuten zijn door jarenlange opleiding en ervaring,  in staat om je op een veilige manier een traumatische gebeurtenis te laten herbeleven, waarna je die kunt loslaten.

Heb ik nog wel controle over mezelf?

Ja, je houdt volledige controle over jezelf en kunt de sessie op ieder moment stoppen. Ook kun je naar de WC gaan als je dat aangeeft.

Weet ik achteraf wat ik heb meegemaakt?

Ja, omdat we gebruik maken van een lichte trance, maak je alles bewust mee en weet je ook na de sessie wat er gebeurd is.

Wat zijn de kosten?

De NVRT laat haar leden vrij in het vaststellen van hun tarief. Je kunt informeren bij de therapeut naar zijn/haar (uur-)tarief. Of raadpleeg haar of zijn website via onze therapeutenlijst.

Wordt de therapie vergoed?

Er zijn verzekeraars die een (gedeeltelijke) vergoeding geven. Meer informatie vind je op de pagina over de zorgverzekeraars. Neem, als je het zeker wilt weten, voor je aan de therapie begint contact op met je zorgverzekeraar .

Hoe lang duurt een sessie?

Afhankelijk van de vraag van de cliënt en de werkwijze van de therapeut, duurt een sessie ongeveer twee uur.

Hoe vaak moet ik komen voordat mijn probleem is opgelost?

Dat is afhankelijk van je probleem en je algemene thematiek. Overleg met je therapeut. In veel gevallen is na een enkele sessie één thema of lading goed doorgewerkt, maar ontstaat er vervolgens beweging, waarin andere of meer onderliggende emoties of thema’s zich aandienen. In dat geval zijn meerdere sessies aan te raden.

Word ik niet afhankelijk van de therapeut of van deze therapie?

Nee. Regressie- en reïncarnatietherapie is géén therapie die van je vraagt om steeds weer terug te komen. Ze is al werkzaam bij één of enkele sessies. In het algemeen is de kern van je thema’s in 2 tot 10 sessies wel doorgewerkt. Ook je bewustzijn is gegroeid: je kunt dan voelen dat je de touwtjes van je eigen thema’s veel sterker in handen hebt. Maar dat hoeft je niet tegen te houden om ook na langere tijd weer eens een sessie te doen. Bijvoorbeeld om nieuwe gebeurtenissen een plek te geven.

Helpt dit wel voor mijn probleem?

Op deze site kun je vinden voor welke problemen reïncarnatietherapie kan helpen. Tevens kun je bij een door jou zelf uitgekozen therapeut informeren naar je mogelijkheden. Veel therapeuten hebben een website met meer informatie.

Hoe weet ik of wat opkomt tijdens een sessie ook klopt? Is het echt gebeurd of is het fantasie?

Wat tijdens een sessie opkomt, komt voort uit je onderbewustzijn. Emoties die ooit zijn vastgezet worden nu in een sessie alsnog doorleefd. Vrijwel alle cliënten ervaren die emoties als zeer echt, en voelen zich na een of enkele sessies veel beter – omdat ze die nu kunnen loslaten. Het verhaal bij die gevoelens is meestal niet te controleren. Bedenk daarbij, dat ook je bewuste herinnering, bijvoorbeeld aan je kindertijd, lang niet altijd klopt met de feiten. Maar wat je toen voelde, klopt vaak wel.

Kan iedereen deze therapie volgen?

Voor de meeste mensen zijn de indrukken die opkomen goed te volgen en fysiek, emotioneel en mentaal te doorleven. Verbale communicatie is essentieel voor deze therapie, dus kunnen horen en spreken is van belang.

Regressie- en reïncarnatietherapie is minder geschikt voor mensen die emotie-onderdrukkende medicijnen gebruiken, slaapmiddelen of drugs, of mensen die psychotisch zijn of daar erg gevoelig voor zijn. Overleg in deze gevallen met de betreffende therapeut. Ook als je zwanger bent is het van belang te overleggen met de therapeut over de mogelijkheden: o.a. zittende communicatie met het ongeboren kind. Maar er dienen dan wel goede afspraken te worden gemaakt over bv. de tijdsduur. Er zijn ook therapeuten die speciaal met kinderen werken, zie onze therapeutenlijst.

Moet ik in reïncarnatie geloven?

Nee, dat maakt voor het effect van de therapie niet uit. Regressie-instructies bevatten zo goed als nooit de tekst om terug te gaan naar een vorig leven. Wel om terug te gaan naar de oorzaak van je probleem, of eerste keer dat je een bepaald gevoel had. Welke indrukken dan opkomen is niet van tevoren te zeggen. Regressie- en reïncarnatietherapeuten werken niet vanuit een geloof, behalve dan, dat zij geloven in de mogelijkheden van jou als cliënt, om oude gevoelens alsnog los te laten.

Bronnen

Op deze site zijn goede links te vinden naar aanvullende artikelen, literatuur en andere bronnen.