Vergoedingen

Voor de zorgverzekeraars is er verschil tussen regressietherapie en reïncarnatietherapie, wel geldt voor het vak als zodanig, dat de NVRT daarvoor de enige landelijke beroepsvereniging is.

Zorgverzekeraars die regressietherapie (deels) vergoeden vanuit het aanvullende pakket vind je hier: Vergoedingen regressietherapie

Zorgverzekeraars die reïncarnatietherapie (deels) vergoeden vanuit het aanvullende pakket vind je hier: Vergoedingen reïncarnatietherapie

  • Let op: aan de vermeldingen op deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend. Je kunt hiervoor kijken in de precieze polis van je zorgverzekeraar, of daarmee contact opnemen.

Contact met je zorgverzekeraar

Wij adviseren om bij twijfel contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te controleren of die de therapie (deels) vergoedt. Bij het zorgaanbod staat de NVRT dan vermeld op de lijst met beroepsverenigingen in de alternatieve sector (CAM).

  • Niet al onze therapeuten voldoen aan door zorgverzekeraars opgelegde eisen en sommigen worden daarom niet vergoed. Dit zegt niets over hun ervaring of vaardigheid als therapeut.
  • Wanneer een collectieve verzekering is afgesloten bij een van bovenstaande zorgverzekeraars, dan kunnen de vergoedingen anders zijn dan vermeld. Vanuit het basispakket wordt regressie- en reïncarnatietherapie niet vergoed.
  • In regressie- en reïncarnatietherapie staat het vertrouwen tussen cliënt en therapeut centraal. Omdat het een kortdurende therapie is, en met weinig sessies veel resultaat kan worden behaald, raden wij je aan, het wel of niet vergoed worden door je verzekeraar niet centraal te stellen bij je keuze. Tenzij dat financieel echt niet anders kan. Maar het is beter om af te gaan op je vertrouwen of je goede gevoel bij die therapeut of therapeute.
  • Klik hier op onze lijst met NVRT-therapeuten.