Vergoedingen

Zorgverzekeraars die therapie door een deel van onze leden (deels) vergoeden vanuit het aanvullende pakket vind je hier: Vergoedingen reïncarnatietherapie

  • Let op: aan de vermeldingen op deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend. Je kunt hiervoor kijken in de precieze polis van je zorgverzekeraar, of daarmee contact opnemen.
  • ook: In de Zorgwijzer wordt per 2021 verschil gemaakt tussen regressietherapie en reïncarnatietherapie, en zijn dit twee verschillende pagina’s geworden. Binnen onze vereniging worden beide woorden voor onze therapie gebruikt. Echter, wat betreft de vergoedingen, gelden alleen de vergoedingen in bovenstaande link.

Contact met je zorgverzekeraar

Wij adviseren om bij twijfel contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te controleren of die de therapie (deels) vergoedt. Bij het zorgaanbod staat de NVRT dan vermeld op de lijst met beroepsverenigingen in de alternatieve sector (CAM).

  • Niet al onze therapeuten voldoen aan door zorgverzekeraars opgelegde eisen en sommigen worden daarom niet vergoed. Dit zegt niets over hun ervaring of vaardigheid als therapeut.
  • Wanneer een collectieve verzekering is afgesloten bij een van bovenstaande zorgverzekeraars, dan kunnen de vergoedingen anders zijn dan vermeld. Vanuit het basispakket wordt regressie- en reïncarnatietherapie niet vergoed.
  • Bovendien variëren de tarieven van de therapeuten, zodat soms een therapeut die wel deels vergoed wordt toch nog meer of evenveel per sessie kost dan bv een therapeut die korting aanbiedt voor mensen met een laag inkomen. Vraag naar de mogelijkheden van de therapeut.
  • In regressie- en reïncarnatietherapie staat het vertrouwen tussen cliënt en therapeut centraal. Omdat het een kortdurende therapie is, en met weinig sessies veel resultaat kan worden behaald, raden wij je aan, het wel of niet vergoed worden door je verzekeraar of het tarief van de therapeut niet centraal te stellen bij je keuze. Het is beter om af te gaan op je vertrouwen of je goede gevoel bij die therapeut of therapeute.
  • Klik hier op onze lijst met NVRT-therapeuten.