Werkwijzen

NVRT-therapeuten beschikken over een breed scala aan technieken, om psychosomatische problemen in het hier en nu op te lossen. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Met trance werken en trance beëindigen;
 • Trance herkennen, induceren en verdiepen;
 • Gebruik maken van brugmethoden;
 • Verschillende soorten ladingen herkennen;
 • Ervaringen exploreren en doen herbeleven;
 • Associatie- en dissociatietechnieken afwisselen en combineren;
 • Eigen en niet-eigen energie scheiden;
 • Contact laten maken met vergeten of verdrongen ervaringen die hun oorsprong kunnen hebben in vorige levens, het tussenbestaan, de conceptie, de incarnatie, zwangerschap en het huidige leven;
 • Cliënten helpen die ervaringen te ontwarren, te verhelderen, te verwerken en te integreren;
 • Karmische en/of energetische transacties herkennen, evenals de momenten waarop deze transacties plaatsvonden;
 • Aanhechtingen herkennen (identificaties met anderen en ongewenste of onbewuste psychische invloeden van anderen),
 • Het precieze punt van aanhechting en internalisering vinden en losmaken/externaliseren.
 • Werken met deelpersoonlijkheden;
 • Blokkades tijdens herbeleving benutten;
 • Mentale, emotionele, lichamelijke en spirituele catharsis stimuleren en begeleiden.