Skip to main content

Missie en visie

De NVRT is een beroepsvereniging voor regressie- reïncarnatietherapeuten. Daarbij waarborgt de NVRT de kwaliteit van het beroep regressie- en reïncarnatietherapeut in Nederland en vertegenwoordigt zij dat beroep in de maatschappij. Daarin streven wij naar een wereld, waarin mensen zich beter, meer verbonden voelen met zichzelf, met anderen, de natuur, en hun culturele omgeving.

Naast belangenbehartiging van onze leden, doen we er als de NVRT alles aan om de bekendheid met de grote effectiviteit van regressie- en reïncarnatietherapie  zowel binnen de complementair-alternatieve sector, als in de zorg in het algemeen te versterken.

Wij zijn overtuigd van de grote mogelijkheden van onze methoden van therapeutische herbeleving van vroegere situaties, emoties en gedachten, die ons in het heden hinderen – ten einde deze te voltooien en te integreren in ons dagelijks bestaan.

Hierbij streven we naar een stromend en creatief contact met ons onderbewustzijn.  We stimuleren, dat mensen hun leven weer in eigen hand nemen, en zo (weer) gericht raken op de toekomst, en op persoonlijke en maatschappelijke groei.