Missie en visie

De NVRT is een beroepsvereniging voor regressie- reïncarnatietherapeuten. Daarbij waarborgt de NVRT de kwaliteit van het beroep regressie- en reïncarnatietheapeut in Nederland en vertegenwoordigt zij dat beroep in de maatschappij.

Verder bevordert de NVRT de bekendheid met het beroep van regressie- en reïncarnatietherapeut, zowel binnen de complementair-alternatieve sector, als in de (integrale) zorg in het algemeen.