In 2021 onderzocht de NVRT het effect van regressietherapie, met bijzonder duidelijk resultaat. Al na slechts 1 sessie werd een duidelijke vermindering van de klachten gemeten.

Onder leiding van Prof. Dr. Bert Groen werd via een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau bij cliënten vragenlijsten afgenomen voor het eerste consult en twee maanden na het eerste consult. De vragenlijsten zijn gestandaardiseerde lijsten die vaker in dit soort onderzoek worden gebruikt.

Het aantal behandelingen was in die twee maanden klein, in bijna de helft van de gevallen 1 sessie, zie de grafiek.

Het resultaat was bijzonder sterk:

Gemiddeld zijn de klachten al na twee maanden met bijna de helft afgenomen!

De score van de cliënten is na twee maanden op hetzelfde niveau als dat van de algemene Nederlandse bevolking.

 

 

 

Er is ook nog gekeken naar de klachtenafname per soort klacht. Ook hier is donkerblauw de score van voor de eerste sessie, en lichtblauw die na twee maanden. Hier is te zien dat de klachtenafname op alle vlakken gebeurt.

Dit onderzoek bevestigt wat onze therapeuten al lang weten, en ook de cliënten ons steeds laten weten, de therapie werkt echt!

 

 

 

Lees hier het volledige onderzoek in het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde.

Uit:  TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | Jaargang 38 | nummer 1 | 2023

Klik hier voor het volledige artikel