Skip to main content

Het doorwerken van zwangerschap en de geboorte is een vast onderdeel van een samenhangende sessiereeks reïncarnatietherapie.

Waarom is dit zo krachtig? Ten eerste omdat trauma’s van de moeder tijdens de zwangerschap soms zijn opgeroepen en versterkt. Het kind in haar buik, pikt daar vaak signalen van op.

Reïncarnatietherapie houdt verder de mogelijkheid open, dat trauma’s van vorige levens, en vooral pijnlijke sterfervaringen, door (pijnlijke) geboorte-ervaringen opnieuw worden opgeroepen.

Het voelende kind

Uit modern neurologisch en fysiologisch onderzoek blijkt, dat een foetus in de baarmoeder kan zien, horen, proeven, ervaren, leren, en vooral: voelen. Boodschappen die de ongeboren ziel over zichzelf binnenkrijgt, kunnen mede bepalen of iemand later gelukkig of verdrietig, zelfverzekerd of onzeker zal zijn.

Volgens de Amerikaanse regressie-pionier Morris Netherton zijn de belangrijkste momenten dat rond je geboortetijd trauma’s worden opgeroepen :

Herbeleving van zwangerschap en geboorte

Een herbeleving van zwangerschap en geboorte begint daarom met de ‘incarnerende impuls’ die er aan voorafgaat – de onbelichaamde ziel, die wordt aangetrokken tot bepaalde ouders. Niet altijd blijkt er sprake te zijn van ‘vrije keuze’ in het aangetrokken worden door bepaalde moeders en vaders. Ieder kind komt ter wereld met zijn eigen, soms onvoltooide verhaal – het bewustzijn van de ouders activeert vaak onafgemaakte stukjes van dat verhaal.

De beleving van de seksualiteit en de onderlinge verhouding van de ouders komt aan het licht en kan in herbeleving, – voor zover er iets aan schortte – worden losgelaten. Gerhart Rottman bracht in 1974 aan het licht, dat de onbewuste boodschappen van twijfel of tweestrijd over de zwangerschap door de moeder, door de ongeboren ziel worden opgevangen. Bij veel afwijzende boodschappen van de moeder, kan dat bij de geboorte leiden tot apathie of diep verdriet. Dat geldt ook voor de vader, als die niet blij is met de zwangerschap.

Afwijzende of dubbele gevoelens van één of beide ouders – aan de ene kant blij zijn met het kind, aan de andere kant ook weer niet – kunnen in regressie worden doorgewerkt en losgelaten. Door contact met de oorspronkelijke energie van de nog niet geïncarneerde ziel, kan de eigenheid die de cliënt zo hervindt, nog krachtiger worden.

Vanishing twin syndrome

Soms komt daarbij nog een extra traumatische ervaring aan het licht: de foetus blijkt deel van een tweeling te zijn, waarvan het andere deel vroegtijdig doodgaat. Het herbeleven van het oorspronkelijke samenzijn en het alsnog afscheid nemen van de andere tweelingziel, kan voor de cliënt een intens positieve ervaring zijn.

Herboren worden

Herbeleving van zwangerschap en geboorte is mede zo krachtig, omdat nu de gevoelens van de moeder en die van het kind kunnen worden gescheiden. Vooral als het kind veel gevoelens en twijfels van de moeder overnam, kunnen de oorspronkelijke gevoelens van het kind nu alsnog worden doorvoeld en doorleefd.

De uiteindelijke geboorte wordt drie keer herbeleefd. De eerste keer van buitenaf, om de gebeurtenissen helder te krijgen. De tweede keer vanuit het lijf, om pijn, verwarring, en andere negatieve gevoelens los te laten. Tenslotte om helemaal herboren te worden vanuit je eigen levensenergie. Het alsnog volledig omarmen van je geboorterecht in een ideale verwelkoming kan zeer diep doorwerken.

Deze tekst is geschreven door ons lid Maarten Wiegmans, en is met zijn toestemming afkomstig van zijn website.